Εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού με ιρλανδικά greyhound

Στιγμιότυπα από κυνήγι λαγού με ιρλανδικά greyhound, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε την ταχύτητά τους. 

Ιρλανδικά Greyhound