Εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού

Βίντεο που μας έστειλε ο χρήστης Grivas Eipirotis του YouTube. 

Κυνήγι Λαγού
Εκπαιδευτικό κυνήγι
Grivas Eipirotis