Εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού

Βίντεο από εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού από το κανάλι του Grivas Eipirotis στο YouTube. 

Εκπαιδευτικό κυνήγι
Grivas Eipirotis