Εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού

Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού από το κανάλι του Ilias G στο YouTube. 

Λαγός
Εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού