Εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού

Εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού στην Ουλίτσικα, όπως αλλιώς ονομάζεται το όρος Τόμαρος, στο Πολυστάφυλο Πρέβεζας.

Κυνήγι Λαγού
Λαγός
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού