Εκπαίδευση λαμπραντόρ για κυνήγι

Στο βίντεο βλέπουμε στιγμιότυπα από την εκπαίδευση δύο λαμπραντόρ ριτρίβερ. 

Λαμπραντόρ
Εκπαίδευση