Είσοδος των ωτοασπίδων CENS στο αυτί

Δείτε πώς μπορείτε να βάλετε τις ωτοασπίδες CENS στο αυτί σας. 

CENS
Ωτοασπίδες
Otomed