Εικόνες από την έναρξη

Ο Antonis Ntones στο YouTube μας μεταφέρει στην οθόνη το κλίμα της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου, με εικόνες από κυνήγι ορτυκιού. 

Έναρξη κυνηγετικής περιόδου
Ορτύκι