Ατυχία στο κυνήγι!

Μπορεί να πέτυχε το λαγό, αλλά η ασφάλεια στο όπλο ήταν ενεργοποιημένη, οπότε το θήραμα ξέφυγε...

Κυνήγι Λαγού
Λαγός
ασφάλεια