Αστείες και επικίνδυνες στιγμές με όπλα

Στο βίντεο βλέπουμε μια συλλογή από αστείες, αλλά και εξαιρετικα επικίνδυνες στιγμές με όπλα. Το σίγουρο συμπέρασμα είναι ότι ο χειρισμός όπλων πρέπει πάντοτε να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες, ενώ ποτέ δεν πρέπει να νιώθουμε ότι τα όπλα είναι παιχνίδι. 

Ατυχήματα
Όπλα
Hunting Fail
Fail