Σαρσέλα

Ημέρες: 
Όλες
Περίοδος: 
15/9 – 10/2

Η σαρσέλα είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη αγριόπαπιας που επισκέπτονται την χώρα μας. Οι ονομασίες της σαρσέλας κατά τόπους ποικίλουν, ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μερικές από αυτές όπως, αυγουστέλι, κακαρέλι, καλαμάκι, καρκάδι, καρκάλι, καρκαρέλι, κρινέλι, μασούρι, κουρκανέλι, μικρόπαπια κ.α
Αναπαράγονται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη την Ασία. τη δυτική και Βόρεια Αμερική. Το χειμώνα οι διάφοροι πληθυσμοί της μεταναστεύουν προς τον νότο σε περιοχές κυρίως της βορειοανατολικής Αφρικής, του Μεξικού και στα νότια της Βόρειας Αμερικής.
Η σαρσέλα έχει μήκος 37- 41cm, ενώ το άνοιγμα φτερών της κυμαίνεται κατά μέσω όρο στα 66cm (63-69εκ.). Το βάρος μιας ενήλικης σαρσέλας είναι κατά μέσω όρο τα 370g (από 300-440γρ) Οι σαρσέλες, όπως και ένα μεγάλο μέρος των αγριόπαπιων παρουσιάζουν σεξουαλικό διμορφισμό, δηλαδή υπάρχει μορφολογική διαφορά μεταξύ αρσενικών και θηλυκών.  H θηλύκια γενναει 7 ως και 12 αυγά. Τα αυγά έχουν ανοιχτό καφετί-κίτρινο χρώμα και διαστάσεις κατά μέσω όρο 43x27mm. Το θηλυκό θα ξεκινήσει την επώαση των αυγών αμέσως μετά από την γέννηση και του τελευταίου και θα διαρκέσει από 21 ως και 23 ημέρες. Οι νεοσσοί θα μείνουν στην ασφάλεια της φωλιά μαζί με το θηλυκό για περίπου 35 έως 40 ημέρες.
ΠΗΓΗ: www.katali.net