Κοκκινότσιχλα

Ημέρες: 
Όλες
Ζώνες: 
20/8 - 14/9
Περίοδος: 
15/9 - 28/2
Επιτρεπόμενος Αριθμός: 
25 (Συνολικά από όλα τα είδη)

Αναπαράγεται κυρίως σε υψηλά και λιγότερο σε μεσαία γεωγραφικά πλάτη. Προτιμάει υποαρκτικά και αρκτικά κλίματα σε επίπεδες και ορεινές εκτάσεις. Αποφεύγει τον πάγο και το χιόνι καθώς και τον κρύο καιρό και τις καταιγίδες. Προτιμάει κάλυψη από σημύδες ή μικτά δάση συχνά με πολλά έλατα και πεύκα κυρίως κατά μήκος ποταμών και πλημμυρισμένων εκτάσεων. Ακόμα προτιμάει δάση χαμηλής σημύδας, χαμηλές ιτιές και κέδρα σε ελώδης εκτάσεις. Σε μερικές περιπτώσεις αναπαράγεται και σε πάρκα πόλεων. 
Είναι μεταναστευτικό ή μερικώς μεταναστευτικό. Διανύει μεγάλες αποστάσεις που φτάνουν και τις 6.500 Km για να φτάσει στις περιοχές που ξεχειμωνιάζει. Οι μεταναστεύσεις κάθε χρόνο δεν ακολουθούν συγκεκριμένη πορεία και είναι περισσότερο τυχαίες, π.χ δακτυλιώθηκαν άτομα που ξεχειμώνιαζαν στην Αγγλία και τους επόμενους χειμώνες βρέθηκαν στην Ιταλία, Ελλάδα και ακόμα μακρύτερα.
Τρέφεται με ασπόνδυλα κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα και λιγότερο την άνοιξη που τρέφεται περισσότερο με καρπούς. Τρέφεται στο έδαφος στα δένδρα και στους θάμνους.
Είναι είδος που ζει κοπαδιαστά εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου. Μεταναστεύει σε κοπάδια με χαλαρή δομή.
Κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, τα ζευγάρια παραμένουν μαζί για δεύτερη φωλεοποίηση, αλλά διαλύονται με το τέλος της. Οι χωροκράτειες είναι καλά κατανεμημένες. Σε άριστους όμως βιότοπους σχηματίζουν χαλαρές αποικίες. Η έναρξη της ωοτοκίας τοποθετείται στις αρχές Μαίου. Φωλεωποιεί δύο φορές το χρόνο. Γεννάει 4-6 αυγά. Η επώαση διαρκεί 12-13 μέρες. Οι νεοσσοί είναι έτοιμοι να πετάξουν σε ηλικία 8-12 ημερών.
Το κυνήγι της στην Ελλάδα επιτρέπεται από 15/9 εως 28/2.
 
ΠΗΓΗ: blogspot.gr