Ο κολλητός μου

ΜΙΧΑΛΗΣ
Και όμορφος και έξυπνος
Σκυλί: 
Κούρτσχααρ
Περιοχή: 
ΒΕΡΟΙΑ