Τα επιτρεπόμενα είδη για θήρευση στο Δήμο Αγιάς Λάρισας

Για την περιοχή της Αγιάς και κυρίως την ευρύτερη περιοχή του Κισσάβου (την οποία επιλέγουν πολλοί κυνηγοί του νομού Λάρισας) το Δασαρχείο Αγιάς εξέδωσε τη σχετική ρυθμιστική διάταξη θήρας.

Αναλυτικότερα, επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2020 σε τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριόχοιρου (Sus scrofa). Επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό ανά ομάδα και έξοδο.

Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. Επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) και του πετροκούναβου (Martes foina) από 15-09-2019 μέχρι 20-01-2020 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2020 μέχρι 28.02.2020 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς επίσης και στις ζώνες διάβασης, από 20/8-14/9 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις Π.Ε. που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης στο κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται σε σχετικούς περιορισμούς.

ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται το κυνήγι: Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, στα εκτροφεία θηραμάτων, στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς και σε ακτίνα 250 μ. από την τελευταία κατοικία και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες σε ακτίνα 100 μ. για τριχωτά θηράματα και 150 μ. για τα πτερωτά θηράματα, σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές. Ακόμη απαγορεύεται το κυνήγι, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή: Στους αμπελώνες από τις 20/8 μέχρι λήξης του Τρυγητού, στους αθέριστους λειμώνες, στις καλλιεργημένες εκτάσεις και οπωρώνες εφόσον η άσκηση της θήρας μέσα σ’ αυτές βλάπτει την καλλιέργεια, στις περιφραγμένες εκτάσεις, στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών καθώς και σε ακτίνα 300 μ. απ’ αυτές για την προστασία και αύξηση του θηράματος και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του υπουργού Πολιτισμού.

Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης. Με καρτέρι στις πηγές ή με παρακολούθηση των ιχνών του θηράματος στο χιόνι. Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. Η σύλληψη, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η αγοραπωλησία, η κατοχή, η μεταφορά, η εισαγωγή και η εξαγωγή κάθε είδους ζωντανού πτερωτού θηράματος εκτός αυτών που απαιτείται να παρθούν από το φυσικό περιβάλλον για λόγους επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, ανά πληθυσμού ή αναπαραγωγής.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από την υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της απόφασης: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυνηγίου για την ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Κισσάβου θα κατατίθενται στο Δασαρχείο Λάρισας στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται αυτή. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού αγριόχοιρου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων. Η θήρα των θηρεύσιμων πτερωτών θηραμάτων επιτρέπεται να ασκείται μισή ώρα πριν την ανατολή μέχρι και μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20 Αυγούστου 2019 και λήγει 29 Φεβρουαρίου 2020 η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Λιμενικού καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί θήρας.

Περιοχή: 
Λάρισα
Πηγή: 
www.eleftheria.gr