Συζήτηση στην Ευρωβουλή για τους αγρότες

Η επιτροπή Γεωργίας της Ευρωβουλής συζητά με τον επίτροπο Janusz Wojciechowski τρόπους παροχής βοήθειας για την προστασία της επάρκειας τροφίμων.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε μέτρα που έχει έως τώρα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων δανείων ή εγγυήσεων με ευνοϊκούς όρους προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά έξοδα το ύψος των οποίων ανέρχεται στα 200.000 ευρώ και ανακατανομής αδιάθετων αγροτικών κονδυλίων για την καταπολέμηση των συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού στις αγροτικές περιοχές. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης περικοπές στον αριθμό επιτόπιων ελέγχων σε φάρμες και την αύξηση, από τα μέσα Οκτωβρίου, των προκαταβολών απευθείας πληρωμών και πληρωμών αγροτικής ανάπτυξης.

Οι ευρωβουλευτές θα ρωτήσουν επίσης τον επίτροπο Wojciechowski πώς σκοπεύει να διασφαλίσει διασυνοριακή πρόσβαση στους αγρότες σε μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων προστασίας φυτών και τροφών, καθώς και πώς σχεδιάζει να διασφαλίσει ότι θα επιτραπεί σε κάποιο βαθμό η διασυνοριακή μετακίνηση στους εποχικούς απασχολούμενους κατά την περίοδο συγκομιδής. Σε δύο ξεχωριστά γράμματα που έστειλε ο πρόεδρος της επιτροπής Γεωργίας Norbert Lins στον επίτροπο Wojciechowski και στην υπουργό Γεωργίας της Κροατίας Marija Vučković (για την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου) ζητά επειγόντως περαιτέρω δράση προκειμένου να βοηθηθούν οι αγρότες για να αποφευχθούν διαταραχές στην προμήθεια τροφίμων.

Μια πρώτη συζήτηση για την απάντηση της ΕΕ στο ξέσπασμα της κρίσης του κορονοϊού με τον επίτροπο Wojciechowski έλαβε χώρα ήδη στις 30 Μαρτίου κατά τη διάρκεια συνάντησης των συντονιστών των πολιτικών ομάδων στην επιτροπή Γεωργίας. 

Πηγή: 
Ευρωβουλή