Πρόσληψη στην Κυνηγετική Οργάνωση Ιεράπετρας

Η Κυνηγετική Οργάνωση Ιεράπετρας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για Θυροφυλαξη και γενικότερα για τη προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει σε πρόσληψη ενός ή περισσότερων ιδιοτήτων φυλακών θήρας.

Η θέση εργασίας αφορά τον κυνηγετικό σύλλογο Ιεράπετρας Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιοτητας τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικα όπως αναφερεται στη σχετική προκήρυξη μας μέχρι την 11-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 έως 12 το πρωί κατά της εργάσιμες ημέρες στην έδρα της Κυνηγετικής Οργάνωσης (οδός : εθνικής αντιστάσεις 43 ) τηλέφωνο επικοινωνίας 28420 22464

Περιοχή: 
Κρήτη
Πηγή: 
e-artemis