Πρόσληψη ιδιωτικού φύλακα θήρας στο Λαγκαδά

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κατάθεση αιτήσεως και λοιπών δικαιολογητικών για την πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φυλάκα θήρας με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασής της ή μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Έδρα του ενός φυλάκα θήρας ορίζεται η πόλη του Λαγκαδά, που είναι η έδρα του εργοδότη Κυνηγετικού Συλλόγου Λαγκαδά και περιοχή φύλαξης η περιφέρεια (ευθύνης) του ιδίου Συλλόγου.

Η θέση εργασίας τους θα ορισθεί από τον εργοδότη ανάλογα με τις ανάγκες του αντικειμένου εργασίας τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Περιοχή: 
Κεντρική Μακεδονία
Πηγή: 
ΚΣ Λαγκαδά