Οριζόντια παράταση υποβολής αντιρρήσεων για τους Δασικούς Χάρτες

Με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες έως τις 30 Μαΐου 2018.
 
Η ρύθμιση είναι οριζόντια και αφορά τόσο τους κατοίκους εσωτερικού όσο και τους κατοίκους εξωτερικού. Η ρύθμιση αφορά τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν στις κάτωθι περιοχές .
 

Διεύθυνση Δασών

Ημερομηνία ανάρτησης

Έως σήμερα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων
(+20 μέρες για κατοίκους εξωτερικού)

Νέα καταληκτική ημερομηνία
(μετά την ψήφιση του νόμου για τους ΦΔΠΠ)

ΠΕΛΛΑΣ

30-10-2017

26-02-2018

30 Μαΐου 2018
(συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοικοι εξωτερικού)

ΚΑΒΑΛΑΣ

30-10-2017

26-02-2018

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

10-11-2017

07-03-2018

ΞΑΝΘΗΣ

10-11-2017

09-03-2018

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

17-11-2017

14-03-2018

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

17-11-2017

15-03-2018

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

24-11-2017

19-03-2018

ΛΕΣΒΟΥ

24-11-2017

22-03-2018

ΚΙΛΚΙΣ

01-12-2017

29-03-2018

ΚΑΒΑΛΑΣ (ΘΑΣΟΣ)

01-12-2017

29-03-2018

ΧΑΝΙΩΝ

08-12-2017

03-04-2018

ΣΕΡΡΩΝ

08-12-2017

05-04-2018

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

15-12-2017

12-04-2018

 
 
Με τη ρύθμιση δίνεται περισσότερος χρόνος στους πολίτες για να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία  που έχουν νομοθετηθεί κατα την προηγούμενη διαδικασία ανάρτησης όπως:
·         Ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης.
·         Αίτηση πρόδηλου σφάλματος.
·         Αίτηση εξαγορας ή χρήσης έκτασης δασικού χαρακτήρα για γεωργική καλλιέργεια.
 
Ο βασικός λόγος που δίνεται αυτή η παράταση είναι η μη ανταπόκριση των δήμων όσον αφορά την υποχρέωσή τους να οριοθετήσουν τους οικισμούς και τις οικιστικές πυκνώσεις και να διασφαλίσουν το δικαίωμα μη υποβολής αντίρρησης των πολιτών.
 
Για τον λόγο αυτό στην ίδια τροπολογία δίνεται παράταση γι' αυτή την οριοθέτηση έως τις 15 Μαΐου 2018 στους παρακάτω δήμους  των οποίων: 
·         οι δασικοί χάρτες είχαν εναρκτήρια ημερομηνία ανάρτησης από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017,
·         οι δασικοί χάρτες είναι προς επικαιροποίηση ή κατάρτιση κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.
 
Εκτιμάται ότι έχοντας πια το ΥΠΕΝ επιλύσει τα θέματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της οριοθέτησης των οικιστικών ορίων, οι μελλοντικές αναρτήσεις δασικών χαρτών στη χώρα (περίπου στο 55% της χώρας) δεν θα χρειάζονται επιπλέον χρόνο για την υποβολή αντιρρήσεων και θα επαρκούν οι 105 ημέρες όπως ορίζει ο νόμος 3889/2010.
 
Ως εκ τούτου, η περίοδος δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη θα είναι 105 ημέρες για τους κατοίκους εσωτερικού και 125 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού για τις περιοχές Ημαθίας, Χίου και Ανατολικής Αττικής, για τις οποίες έχει ανακοινωθεί ότι θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες ως εξής:
 
·         Ημαθία – Ανάρτηση 09-02-2018  (Σύνολο Περιφερειακής Ενότητας)
·         Χίος – Ανάρτηση 23-02-2018 (Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Ανέμωνα, Θυμιανών, Ιωνίας, Καμποχωρίων, Μαστιχοχωρίων και Χίου)
·         Ανατολική Αττική Ανάρτηση 02-03-2018 (Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Συκάμινου, Νέων Παλατιών, Καλάμου, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού και Μαρκόπουλου Ωρωπού)
 

Πηγή: 
ΥΠΕΝ