Μέχρι 31/10/2020 η προθεσμία για το πρόγραμμα Grants4Ag

Στις 31 Οκτωβρίου 2020 λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Grants4Ag της Bayer. Πιο αναλυτικά, η πρωτοβουλία Grants4Ag δημιουργήθηκε το 2015 και παρέχει στους ερευνητές επιστημονική και οικονομική στήριξη για να αναπτύξουν νέες ιδέες και λύσεις για όλους τους τομείς της Έρευνας και Ανάπτυξης στον κλάδο της γεωργίας.

Όπως και με τα προηγούμενα προγράμματα Grants4, δεν υπάρχουν επίσημες/τυποποιημένες απαιτήσεις αναφοράς και οι αιτούντες θα διατηρούν κυριότητα στα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών που θα αναπτύξουν. Εκτός από τις χρηματοδοτήσεις – οι οποίες συνήθως κυμαίνονται από €5.000 έως €15.000 - κάθε επιλαχών θα συνεργάζεται με έναν επιστήμονα από την Bayer, ο οποίος θα του παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στο εγχείρημά του. Ερευνητές από προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Grants4 δήλωσαν πως το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που το διαφοροποιεί από τα συνήθη προγράμματα χρηματοδοτήσεων.

Το προηγούμενο έτος, το πρόγραμμα έλαβε αιτήσεις από ενδιαφερόμενους από 17 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 21 χρηματοδοτήσεις. Για την περίοδο υποβολής Grants4Ag του 2020, η Bayer συνεργάζεται με την Halo, ένα marketplace που βοηθά τις εταιρείες να συνδεθούν με τους επιστήμονες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναζητούμενες λύσεις, τη διαδικασία αιτήσεων και τους κανόνες υποβολής μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: halo.science/company/bayer-crop-science

Πηγή: 
Δελτίο Τύπου