ΝΟΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΕΣ

05/10/2012
Ο Κώδικας Συμπεριφοράς που ακολουθεί είναι σύμφωνος με τη Σύσταση R 85 - 17 του Συμβουλίου Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη, σχετικά με το περιβάλλον και ειδικότερα "για την προστασία της άγριας πανίδας". Η Σύσταση αυτή...
05/10/2012
Σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  πρέπει να παραδεχτούμε ότι το κυνήγι είναι μια αποδεκτή δραστηριότητα. Σε άλλους αρέσει να το ασκούν σε άλλους όχι. Ορισμένους τους ενοχλεί, άλλους δε τους...
05/10/2012
Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε τι ισχύει για το κυνήγι (επιτρεπόμενες περίοδοι κυνηγιού και μέγιστες καρπώσεις) κατά τη περίοδο 2012-2013.   Πίνακας Θηρεύσιμων Ειδών Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ * ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ...

Σελίδες

Subscribe to ΝΟΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΕΣ