ΔΙΑΦΟΡΑ

01/11/2012
Δεν πάνε λίγα χρόνια όπου ο υφυπουργός Κ. Κιλτίδης συντονίστηκε με τις κυνηγετικές οργανώσεις για τον περιορισμό των ατυχημάτων στα κυνηγοτόπια και έδωσε λύση με την υποχρεωτική χρήση ρούχων πορτοκαλί χρώματος, σε συγκεκριμένα κυνήγια, (λαγος,...
01/11/2012
ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ: Πρόγραμμα προσδιορισμού της δομής των πληθυσμών των θηραματικών ειδών στην Ελλάδα μέσω της κυνηγετικής δραστηριότητας Σε συνέχεια της εφαρμογής του προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ Ι και με στόχο την ολοκλήρωση της εικόνας της κυνηγετικής κάρπωσης...
06/10/2012
Τι είναι Το πρόγραμμα «'Aρτεμις» είναι μια διαρκής μελέτη καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης και παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών. Είναι έργο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.), ξεκίνησε το 1994 και εκπονείται από τετραμελή...
05/10/2012
1) Το κυνήγι φέρνει κοντά τους ανθρώπους στο περιβάλλον και τη φύση. 2) Δημιουργεί και αναπτύσσει σωστά την κυνοφιλια. 3) Αποτρέπει την αστυφιλία. 4) Δίνει τις βάσεις για την σωστή χρήση του όπλου αλλά και με τους κανόνες ασφάλειας. 5) Δημιουργεί...

Σελίδες

Subscribe to ΔΙΑΦΟΡΑ