Υποστήριξη ΑΝ.ΕΛ. στους κυνηγούς

Υποστήριξη ΑΝ.ΕΛ. στους κυνηγούς

Ο Πρόεδρος του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνος Καμμένος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος Ν. Παπαδόδημα και τον Σύμβουλο της Κ.Σ.Ε. Ν. Σταθόπουλο.

Ο Πρόεδρος κ. Πάνος Καμμένος μετά τη συνάντηση δήλωσε τα εξής: «Ως πολιτικός και ως κυνηγός γνωρίζω το έργο που γίνεται από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις για την προστασία της άγριας πανίδας, της χλωρίδας και γενικότερα της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Έχω συμμετάσχει σε απελευθέρωση θηραμάτων για τον εμπλουτισμό του φυσικού περιβάλλοντος, σε δραστηριότητες για προστασία από τις πυρκαγιές.

Το καθεστώς που σήμερα ισχύει για τις Κυνηγετικές Οργανώσεις πρέπει να εξακολουθήσει και να ενισχυθεί γιατί ο κυνηγός είναι φίλος του δάσους και του περιβάλλοντος, γιατί χωρίς καλό φυσικό περιβάλλον δεν υπάρχει κυνήγι. Γι’ αυτό, μεταξύ άλλων, φροντίζει για την πυρασφάλεια, πράγμα που γνωρίζω πολύ καλά ως Υφυπουργός Αιγαίου από την συνεργασία που είχαμε στα νησιά.

Αν δεν ήταν οι θηροφύλακες, οι λαθροκυνηγοί θα είχαν αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα. Εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τα θηράματα, τις περιόδους αναπαραγωγής και έχουν συμφέρον στην προστασία θηραμάτων είναι μόνο οι κυνηγοί. Οι ισχύουσες περίοδοι έχουν καθορισθεί κατόπιν πολυετούς μελέτης και έχει αποδειχθεί ότι προστατεύουν και την ισορροπία των θηραμάτων και τη δυνατότητα των κυνηγών να μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητα τους χωρίς να επιβαρύνεται το οικοσύστημα».

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Πάνος Καμένος
ΚΣ Ελλάδος
Πηγή: 
Δελτίο Τύπου