Υπηρεσία παρακολούθησης πυρκαγιών από το Αστεροσκοπείο

Tο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), έχει ενεργοποιήσει πιλοτικά στη διεύθυνση http://papos.space.noa.gr/fend_static, την δυνατότητα δυναμικής λήψης και αξιοποίησης των δεδομένων του δορυφορικού σταθμού MSG SEVIRI (EUMETSAT), με σκοπό:

α) την παρακολούθηση των εν εξελίξει πυρκαγιών ανά 5' της ώρας, και

β) την ανάκτηση πληροφοριών σχετικών με την εμφάνιση και την εξέλιξη πυρκαγιών παρελθόντων περιόδων, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα αναπαραγωγής (σε μορφή video) της εξέλιξης των πυρκαγιών για διάστημα έως και 6 συνεχών ημερών και στο χρονικό παράθυρο που επιθυμεί ο χρήστης. Η χρήση του web site απαιτεί να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το περιβάλλον Mozilla Firefox ή Google Chrome. Επίσης επισυνάπτεται εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος. Με την εισαγωγή σας στον ιστότοπο το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία Real Time και Now casting. Άρα με την πρώτη ανίχνευση πυρκαγιάς ανά το Πανελλήνιο και εφόσον διατηρείτε το σύστημα σε συνεχή λειτουργία θα έχετε αμέσως την αντίστοιχη εγγραφή στην οθόνη του υπολογιστή σας επί του χάρτη, καθώς και στον σχετικό πίνακα που δίνει τα μεταδεδομένα της παρατήρησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι απαιτήσεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη της Υπηρεσίας είναι,

α) η έγκαιρη ανίχνευση των πυρκαγιών και η απεικόνιση των κρίσιμων γεγονότων πυρκαγιάς σε όλη την χώρα με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των επιγείων και εναέριων δυνάμεων κατάσβεσης,

β) η γνώση περί του χρόνου έναρξης και εξέλιξης μιας πυρκαγιάς (τρόπος εξάπλωσης), και

γ) η ταχεία αποτίμηση σε ημερήσια, εβδομαδιαία, και εποχική βάση του μεγέθους της καταστροφής έστω και σε προσεγγιστική βάση.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία βασίζεται σε δεδομένα χαμηλής χωρικής ανάλυσης 3.5km επάνω από την Ελλάδα. Η συχνότητα λήψης και ενημέρωσης των παρατηρήσεων είναι ανά 5 λεπτά της ώρας. Ο χρήστης του συστήματος πρέπει να λάβει υπ΄ όψη του ότι δεδομένης της χαμηλής χωρικής ανάλυσης των αρχικών δορυφορικών δεδομένων (3.5 km), και παρόλο που έχουν γίνει αρκετές αλγοριθμικές βελτιώσεις για την προσαρμογή του συστήματος στην ελληνική επικράτεια, ενδέχεται να εμφανιστεί μεμονωμένος θόρυβος στην ανίχνευση πυρκαγιών (pixels ψευδών συναγερμών) κατά τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας και σε συνθήκες άπνοιας. Ο θόρυβος αυτός εντοπίζεται κυρίως επάνω από κάμπους, περιοχές ορυχείων ή αστικές περιοχές. Ο χρήστης οφείλει να αγνοήσει με διαδικασίες λογικής επαγωγής τα σφάλματα αυτά, τα οποία ούτως ή άλλως είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Η μετρημένη ακρίβεια του αλγορίθμου ανίχνευσης είναι 80-85%. Η περεταίρω αλγοριθμική βελτίωση και βέλτιστη προσαρμογή του συστήματος στην μορφολογία και τις κλιματικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής επικράτειας είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν εντός του επόμενου έτους και πριν την επόμενη περίοδο πυρκαγιών (2013). Το site έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία και φιλοδοξεί να διατεθεί πλέον με την βελτιωμένη της έκδοση και επιχειρησιακά το καλοκαίρι του 2013. Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης εδώ.