Βασικές οδηγίες ασφαλούς χειρισμού του όπλου

Βασικές οδηγίες ασφαλούς χειρισμού του όπλου

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης, μας ενημερώνει για τη σωστή χρήση της ασφάλειας και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον ασφαλή χειρισμό του όπλου τόσο μέσα όσο και έξω από τον κυνηγότοπο.  

Η κεντρική ιδέα είναι ότι εκπαιδευόμαστε μέχρι να μάθουμε να ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε την ασφάλεια του όπλου, τόσο σε συνθήκες γέμισης όσο και σε περίπτωση απογέμισης.

Κανόνες ασφαλούς γέμισης

1. Πρώτα ελέγχουμε την κάνη. Τη στρέφουμε σε ασφαλή κατεύθυνση. Εποπτεύουμε τον χώρο και βλέπουμε τις θέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.

2. Ανοίγουμε το όπλο. Ελέγχουμε αν λειτουργεί σωστά. Το κρατάμε ανοιχτό. Ελέγχουμε την κάνη αν είναι καθαρή.

3. Βάζουμε τα φυσίγγια. Αν έχουμε καραμπίνα, μετράμε πόσα βάζουμε στην αποθήκη.

4. Κλείνουμε το όπλο, το οποίο είναι πλέον γεμάτο.

5. Ενεργοποιούμε την ασφάλεια.

6. Κρατάμε το όπλο με ασφάλεια.

Κανόνες ασφαλούς απογέμισης

1. Απομακρύνουμε τα δάχτυλα από τη σκανδάλη.

2. Ελέγχουμε την κάνη. Το στρέφουμε σε ασφαλή κατεύθυνση. Εποπτεύουμε τον χώρο και βλέπουμε τις θέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.

3. Ανοίγουμε το όπλο.

4. Βγάζουμε τα φυσίγγια.

5. Ελέγχουμε αν τα βγάλαμε όλα.

6. Αφήνουμε το όπλο «ανοιχτό».

ΣΤ' ΚΟΜΑΘ
Απογέμιση
Γέμιση
ασφάλεια
Πηγή: 
ΚΟΜΑΘ