Τα άγρια σκυλιά ψηφίζουν με το φτέρνισμα

Τα άγρια σκυλιά ψηφίζουν με το φτέρνισμα

Μπορεί όλοι μας να τα ονομάζουμε άγρια σκυλιά, αλλά φαίνεται ότι η αγριότητά τους εξαντλείται σε άλλους τομείς πέρα από τις συλλογικές αποφάσεις που καλείται να πάρει η αγέλη για τα επόμενα βήματά της.

Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν σε αγέλες άγριων σκυλιών στη Μποτσουάνα, τα άγρια σκυλιά δεν φτερνίζονται για να καθαρίσουν μόνο τις μύτες τους, αλλά και για να δηλώσουν το εάν θέλουν να πάνε για κυνήγι. Μετά από ενδελεχή μελέτη της συμπεριφοράς σε 5 διαφορετικές αγέλες, οι επιστήμονες κατάφεραν να συμπεράνουν ότι το φτέρνισμα είναι μια μορφή επικοινωνίας. Αρχικά, ένας σκύλος, ο αρχηγός της αγέλης, με ένα φτέρνισμα έθετε το ερώτημα εάν είναι ώρα να πάνε τα σκυλιά για κυνήγι. Τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης απαντούσαν με ένα φτέρνισμα για το εάν συμφωνούν. Όσα περισσότερα ήταν τα φτερνίσματα τόσο μεγαλύτερη ήταν η πιθανότητα να προχωρήσει η αγέλη προς το κυνήγι... Πιο δημοκρατικά δεν γίνεται!

Τα κυρίαρχα μέλη της αγέλης είχαν μεγαλύτερη επιρροή στην αγέλη, καθώς εάν δεν ακουγόταν το φτέρνισμά τους, τότε απαιτούνταν περισσότερα φτερνίσματα από τα υπόλοιπα μέλη προκειμένου να μετακινηθεί τελικά η αγέλη, αλλά τελικά την υψηλότερη αξία την έχει η θέληση της αγέλης συνολικά, η οποία εκφράζεται μέσα από αυτόν τον τρόπο συλλογικής δράσης των άγριων σκυλιών.  

Άγρια σκυλιά
Πηγή: 
quartz.com