Σύστημα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων φυσιγγίων

Σύστημα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων φυσιγγίων

Με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε: «Το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα που συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση των θηρευσίμων ειδών, αποτελεί δηλαδή μέτρο περιβαλλοντικής διαχείρισης και ως τέτοιο εντάσσεται στον γενικότερο περιβαλλοντικό σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας".<--break->

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, οι κυνηγοί πρέπει και να διαχειρίζονται τα απόβλητα της δραστηριότητάς τους για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και την αειφορία του κυνηγίου. "Για το λόγο αυτό ανακοινώνουμε σήμερα την πρωτοβουλία για την πιλοτική εφαρμογή, για τη φετινή κυνηγετική περίοδο, ενός συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης των καλύκων που απορρίπτονται κατά την κυνηγετική δραστηριότητα. Ο κυνηγότοπος πρέπει να παραμένει στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν την επίσκεψη των κυνηγών και αυτό θα γίνει μόνο αν ο κάθε κυνηγός προχωρά στη συλλογή των αποβλήτων που δημιουργεί. Οι κυνηγετικοί σύλλογοι και τα καταστήματα εμπορίας σε συνεργασία με τους ΟΤΑ θα αναλάβουν την προετοιμασία υποδομών προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των χρησιμοποιημένων φυσιγγίων ώστε να προωθούνται στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση", σημείωσε ο κ. Φάμελλος.

"Για το λόγο αυτό, κάλεσα με έγγραφο εχθές τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να προχωρήσουν στη δημιουργία του κατάλληλου συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων φυσιγγίων, ένα σύστημα που για φέτος θα λειτουργήσει πιλοτικά, αλλά από την ερχόμενη κυνηγετική περίοδο θα λάβει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, θα ήθελα να επισημάνω και πάλι την ανάγκη μέτρων ασφαλείας από τους κυνηγούς, την αποφυγή των κατοικημένων περιοχών με την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις περί θήρας, καθώς και την τήρηση των κανόνων ένδυσης που προβλέπονται για τη θήρα συγκεκριμένων θηραμάτων", είπε ο αναπληρωτής ΥΠΕΝ, με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου.

φυσίγγια
ΥΠΕΝ
Σύστημα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων φυσιγγίων
Πηγή: 
ΥΠΕΝ