Συλλογή δειγμάτων αλεπούδων για επιτήρηση της λύσσας

Συλλογή δειγμάτων αλεπούδων για επιτήρηση της λύσσας

Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας των Εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας που ακολουθεί την εαρινή εκστρατεία του 2016 ξεκινά ένα μήνα μετά από την ολοκλήρωση των εναέριων ρίψεων εμβολίων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι βασικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθορίζονται στην υπ’αριθμ. 982/39091 /31.03.2016 Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με ότι αναφέρεται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση και προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός δειγμάτων στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών, οι κυνηγοί κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου δύνανται να προσκομίζουν δείγματα θανατωμένων αλεπούδων στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές διενεργώντας εξόδους χωρίς τη συνοδεία των λοιπών μελών των συνεργείων δίωξης.

Οι έξοδοι των κυνηγών προς αναζήτηση αλεπούδων θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης τους με τους κυνηγητικούς συλλόγους ή τις Ομοσπονδίες, οι οποίες θα ενημερώνονται τουλάχιστον τηλεφωνικά ή κατά προτίμηση εγγράφως σε εβδομαδιαία βάση (με έγγραφο ή email) από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες για τον συλλεγόμενο αριθμό ζώων, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί όσο είναι εφικτό ο αριθμός των 2 συλλεγόμενων αλεπούδων ανά τμχ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Εφαρμογής του Προγράμματος.

Θα πρέπει να συλλεχθούν δείγματα από 2 θανατωμένες αλεπούδες (συνολικά από τις εξόδους των συνεργείων δίωξης και τους κυνηγούς που διενεργούν αυτόνομα εξόδους). Η ενημέρωση θα διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο με ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδας η οποία παρακαλείται να ενημερώνει άμεσα τα μέλη της. Για το λόγο αυτό τα Τμήματα Κτηνιατρικής των 21 ΠΕ εφαρμογής του Προγράμματος καλούνται σε εβδομαδιαία βάση (την τελευταία εργάσιμη ανά εβδομάδα) να αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας με φαξ ή email τον αριθμό ζώων που έχουν συλλεγεί και την περιοχή δειγματοληψίας (τοπωνύμιο).

Λοιπές οδηγίες υπάρχουν στην υπ’αριθμ. 982/39091 /31.03.2016 Υπουργική Απόφαση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (Πολίτης; Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο; Λύσσα). Στο σχέδιο ΚΥΑ των Οικονομικών Ενισχύσεων του έτους 2016 το οποίο είναι προς υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών, προβλέπεται η αποζημίωση με το ποσό των 30 ΕΥΡΩ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή στα πλαίσια του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας, είτε από κυνηγό είτε από φύλακα θήρας που φέρει άδεια θήρας.

Τεκμήριο για το κάθε δείγμα (αλεπού που έχει θανατωθεί) θα αποτελεί το πλήρως συμπληρωμένο «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς και φύλακες θήρας για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας» το οποίο και θα φυλάσσεται στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία. Μαζί με το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο αποστολής δείγματος, ο κάθε κυνηγός ή ο θηροφύλακας οφείλει να προσκομίζει στις κτηνιατρικές αρχές:

1. αίτημα πληρωμής

2. άδεια κυνηγιού σε ισχύ και έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητά του (για τους θηροφύλακες)

3. ΑΦΜ

4. τραπεζικό λογαριασμό IBAN.

Εν συνεχεία και άμεσα μετά το πέρας της περιόδου ενεργητικής επιτήρησης κάθε καμπάνιας εμβολιασμού, τα Τμήματα Κτηνιατρικής θα αποστείλουν τον συνημμένο κατάλογο του Παραρτήματος Δ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τους προσκομίσουν οι κυνηγοί-φύάκες θήρας (και το Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς/θηροφύλακες-Παράρτημα Γ) και επιπλέον αίτημα στην ΔΥΖ όπως περιγράφεται στην ΚΥΑ.

Ο κωδικός για την συγκεκριμένη δράση (αποζημίωση κυνηγών και φυλάκων θήρας) είναι ο 011ΛΚ. Για καλύτερη προετοιμασία και συντονισμό των διαδικασιών συλλογής δειγμάτων και ειδικότερα αναφορικά με τη συνεργασία των κτηνιατρικών υπηρεσιών με τους κυνηγούς-θηροφύλακες, παρακαλούμε οι ΠΕ των Περιφερειακών Ενοτήτων του Προγράμματος Εμβολιασμού των αλεπούδων για τη λύσσα, να επικοινωνήσουν με τις κυνηγετικές ομοσπονδίες και συλλόγους της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση για τον τρόπο συσκευασίας των δειγμάτων (αλεπούδων), τον αριθμό των ζώων που πρέπει να συλλεγούν, την σημασία επικοινωνίας με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αποστολή των θανατωμένων ζώων όπου υποδείξουν, την συμπλήρωση των συνοδευτικών εγγράφων, την προμήθεια από τις Υπηρεσίες των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών καθώς και την προετοιμασία χρονοδιαγράμματος των εξόδων των κυνηγών.

Προγραμματισμός

Βάσει των δεδομένων των ρίψεων, ο εναέριος εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί από 14/04/2016 στις ΠΕ Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής (εκτός από τις χερσονήσους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αγίου Όρους), Ημαθίας, Πιερίας (το δυτικό τμήμα), Πέλλας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Ευρυτανίας (τμήμα), Άρτας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων και μικρά τμήματα των ΠΕ Γρεβενών και Λάρισας.

Συνεπώς, η συλλογή αλεπούδων ξεκινά για αυτές τις ΠΕ (ολόκληρη η έκταση ή τα τμήματα που έχουν καλυφθεί εμβολιακά) στις 14/05/2016 και θα διαρκέσει δύο μήνες. Για τις υπόλοιπες ΠΕ και τα Τμήματα ΠΕ που δεν έχουν καλυφθεί έως την 14/04/2016 (περιοχές με μαύρο χρώμα στον συνημμένο χάρτη), ο εμβολιασμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15.05.2016 συνεπώς η ενεργητική επιτήρηση ξεκινά σε αυτές τις περιοχές την 15/06/2016 και θα διαρκέσει επίσης δύο μήνες. 

Λύσσα
Συλλογή δειγμάτων
Αλεπού
ΚΟΜΑΘ
Εναέρια ρίψη εμβολίων
Πηγή: 
ΚΟΜΑΘ
Θήραμα: