Ρυθμίσεις θήρας λαγού και αγριοκούνελου στο Αιγαίο

Ρυθμίσεις θήρας λαγού και αγριοκούνελου στο Αιγαίο

Τη θήρα του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) για τις επόμενες πέντε κυνηγετικές περιόδους (από κυν. περίοδο 2016-2017 έως και την κυν. περίοδο 2020-2021), ρυθμίζει απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση τίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

- Απαγορεύεται η θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο.
- Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζεται η 10ην Ιανουαρίου εκάστου έτους για το Ν. Δωδ/σου, περιορίζεται δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζεται ως μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα.

Αγριοκούνελος
Ρυθμίσεις θήρας
Πηγή: 
dasarxeio.gr
Θήραμα: