Ψευδείς οι ειδήσεις για "μάζεμα" κυνηγετικών όπλων

Ψευδείς οι ειδήσεις για "μάζεμα" κυνηγετικών όπλων

Η ΣΤ' ΚΟΜΑΘ Μακεδονίας - Θράκης διαψεύδει τα όσα εμφανίζονται στο διαδίκτυο ότι δήθεν η Ελληνική Αστυνομία ή η Πολιτεία προβαίνει στη συγκέντρωση των όπλων από τους κυνηγούς.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ) που εκπροσωπεί 63 Κυνηγετικούς Συλλόγους και περίπου 40.000 χιλιάδες κυνηγούς ενημερώνει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ενέργεια για συλλογή των όπλων από τους κυνηγούς. Τα όποια περιστατικά τροφοδότησαν αυτήν την παραπληροφόρηση αφορούν παραβάσεις των νόμων περί κατοχής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών. Η ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ επικοινώνησε και με το Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Ελληνικής Αστυνομίας που διέψευσε επίσης ότι υπάρχει οποιαδήποτε ενέργεια της Αστυνομίας για συγκέντρωση των κυνηγετικών όπλων.

Παρόλα αυτά η ΚΟΜΑΘ επισημαίνει ότι ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου οφείλει να έχει πάντοτε το Δελτίο Κατοχής του Όπλου του σε ισχύ (ΑΚΚΟ – άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου). Η ΑΚΚΟ έχει διάρκεια 10 ετών. Ο κυνηγός οφείλει να την ανανεώσει πριν τη λήξη της δεκαετίας (τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα). Σήμερα υπάρχουν επίσης οι εξής ευεργετικές διατάξεις: Οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγετικών όπλων δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εάν προσέλθουν με δική τους πρωτοβουλία στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των απαραίτητων αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, καταβάλλοντας παράλληλα το σχετικό παράβολο.

Μπορούν δηλαδή να προσέλθουν αυτοβούλως, όμως αν σε τυχαίο έλεγχο της Αστυνομίας βρεθούν με αδήλωτο όπλο, τότε έχουν τις ανάλογες ποινικές ευθύνες. Μετά το πέρας της διετίας από τη λήξη της ΑΚΚΟ τότε υπάρχουν ποινικές κυρώσεις για τους κατόχους. Παρακαλούμε τους Κυνηγετικούς Συλλόγους να ενημερώσουν τα μέλη τους ώστε να προβούν στην ανανέωση των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων που έχουν στην ιδιοκτησία τους και έχει λήξει η ισχύς τους, αλλά και εκείνοι που μέχρι σήμερα έχουν στην κατοχή τους αδήλωτα κυνηγετικά όπλα, να προβούν στην άμεση δήλωσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές Αρχές.

ΣΤ' ΚΟΜΑΘ
Όπλα
μάζεμα όπλων
Πηγή: 
ΣΤ' ΚΟΜΑΘ