Προσφυγή της ΚΣΕ για τις άδειες μέσω δικηγόρου

Προσφυγή της ΚΣΕ για τις άδειες μέσω δικηγόρου

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, κρίνοντας ως αντισυνταγματική και παράνομη την υπουργική απόφαση που δίνει τη δυνατότητα σε κυνηγούς να βγάζουν άδεια κυνηγιού μέσω δικηγόρου. 

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος δεν συμφωνεί με την από 4.10.2016 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος που παρέχει τη δυνατότητα αντί της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των μεμονωμένων κυνηγών οι οποίοι δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους, να καταθέτουν δικηγόροι τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη λήψη των αδειών κυνηγιού. Με την επίμαχη τροποποιητική υπουργική απόφαση προστέθηκε διάταξη η οποία παρέχει τη δυνατότητα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κυνηγιού να μπορεί να υποβάλλονται από μεμονωμένο κυνηγό, είτε με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του είτε μέσω δικηγόρου.

Στις δε περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά υποβληθούν μέσω δικηγόρου τότε πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση του παλαιού νόμου 105/1986 (σήμερα νόμου 1599/1986) στην οποία να δηλώνεται ότι «δεν έχει μεταβληθεί η κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας από το χρόνο της προγενέστερης άδειας θήρας και συνεπώς εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα κυνηγού οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας». Σύμφωνα με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η δυνατότητα αυτή που παρέχεται στους μεμονωμένους κυνηγούς, μη μέλη των κυνηγετικών Συλλόγων, «δεν επιτρέπει την πάταξη φαινομένων υποβολής δικαιολογητικών για έκδοση άδειας θήρας από ανίκανα για οπλοχρησία άτομα ή από λαθροθήρες, δεδομένου ότι ο έλεγχος από το δικηγόρο σε σχέση με τον έλεγχο των δασικών αρχών, είναι τυπικός», καθώς ο δικηγόρος δεν γνωρίζει εάν ο πελάτης του είναι λαθροθήρας, ούτε διαθέτει ειδικές γνώσεις για να διατυπώσει εάν ο πελάτης του είναι ικανός για οπλοφορία και οπλοχρησία».

Ακόμη, σημειώνεται ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση με το να παρέχει τη δυνατότητα της μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του κυνηγού που αιτείται την άδεια θήρας, όταν αυτός είναι μεμονωμένος κυνηγός, παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος από το οποίο πηγάζει η υποχρέωση της Πολιτείας να υφίσταται οργανωμένη άσκηση της θήρας στη χώρα μας με την ύπαρξη αναγνωριζόμενων και συνεργαζόμενων κυνηγετικών Συλλόγων με την Πολιτείας. Όμως, παραβιάζει και τα άρθρα 12 και 4 του Συντάγματος, καθώς προβλέπεται μόνο στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς Συλλόγους η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των μελών τους για την έκδοση άδειας θήρας, κάτω από τον έλεγχο του υπουργείου. Τέλος, υποστηρίζει η Συνομοσπονδία ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση παραβιάζει και τη νομολογία (παλαιότερες αποφάσεις) του ΣτΕ.

ΚΣΕ
Πηγή: 
protothema.gr