Το Πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ

Τι είναι

Το πρόγραμμα «'Aρτεμις» είναι μια διαρκής μελέτη καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης και παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών. Είναι έργο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.), ξεκίνησε το 1994 και εκπονείται από τετραμελή ομάδα επιστημονικών συνεργατών της.

Σκοπός

Η ανάπτυξη από την Κ.Σ.Ε. ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών που αφορούν στην κυνηγετική δραστηριότητα, δηλαδή η λήψη και διατήρηση στατιστικών στοιχείων, με πανελλήνια εμβέλεια, πράγμα που έλειπε μέχρι τώρα από τη χώρα μας. Από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αυτής τράπεζας μπορεί:

 • Να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός κατά είδος των θηραμάτων που θηρεύονται κάθε χρόνο στη χώρα μας,
 • Να καταγραφούν διάφορα χαρακτηριστικά της κυνηγετικής δραστηριότητας (κυνηγετική ζήτηση κατά θήραμα και κυνηγετική περιφέρεια, μέσος όρος εξορμήσεων ανά κυνηγό το χρόνο κ.α.),
 • Να προσδιοριστούν αριθμητικά δείκτες θηραματικής αφθονίας, ώστε συγκρινόμενοι στατιστικά από χρόνο σε χρόνο να εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία των θηραματικών πληθυσμών (αύξηση ή μείωση).

Κάποια συμπεράσματα

Η πιο ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση για τη θήρα στην Ελλάδα παράγεται από τους κυνηγούς. Η καταγραφή αυτής της κυνηγητικής κάρπωσης με το ΑΡΤΕΜΙΣ έχει θεωρηθεί σε πανευρωπαϊκά συνέδρια θηραματολογων ως η πιο αξιόπιστη πηγή που εξηγεί τις τάσεις των θηραματικων πληθυσμών. Η πιο πρόσφατη παρουσίαση των συμπερασμάτων του ΑΡΤΕΜΙΣ έλαβε χώρα σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2010. Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα είναι τα εξής:

 • Για κανένα θηραματικο είδος της χώρας δεν υφίσταται κίνδυνος του πληθυσμού του. Συνεπώς κάνεις δεν μπορεί να ζητήσει μείωση της κυνηγητικής δραστηριότητας λογω του πληθυσμού.
 • Αντιθέτως, πληθυσμοί συγκεκριμένων ειδών παρουσιάζουν αύξηση την τελευταία δεκαετία όπως ο αγριόχοιρος. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε την πολιτεία να αυξήσει το όριο κάρπωσης του είδους.
 • Πληθυσμοί συγκεκριμένων ειδών παρουσιάζουν σταθερότητα την τελείται δεκαετία όπως ο λαγος, το ορτύκι και το τρυγόνι.
 • Ο Έλληνας κυνηγός δείχνει μεγαλύτερη προτίμηση σε θηράματα όπως η μπεκάτσα , ο λαγός, ο αγριόχοιρος οι κιχλίδες και το ορτύκι.
 • Τα θηρεύσιμα ειδή στη χώρα μπορούν να εξακολουθήσουν να είναι αντικείμενο κυνηγητικής δραστηριότητας χωρίς κανένα πρόβλημα.
 • Δημιουργείται ακριβής γνώση της κυνηγητικής πίεσης στις διαφορές κυνηγητικές περιφέρειες της χώρας .
 • Τα συνδυαστικά συμπεράσματα της κάρπωσης συμπληρώνουν την γνώση για την μετανάστευση των θηρεύσιμων ειδών στην Ελλάδα επιβεβαιώνονται μέσω της καταγραφής της κάρπωσης.
 • Οι διακυμάνσεις των πληθυσμών των θηρεύσιμων ειδών συνδυάζονται με αίτια όπως οι κλιματικές αλλαγές .
 • Η αντιστοίχιση των αυξομειώσεων των πληθυσμών των θηραματικων ειδών και της κάρπωσης τους είναι η απόδειξη της αξιοπιστίας των δεικτών τάσεως των πληθυσμών που προκύπτουν μέσω του ΑΡΤΕΜΙΣ.

Το ΑΡΤΕΜΙΣ μελετάει ταυτόχρονα την ηλικία και το φύλλο των θηρευμένων ειδών. Συνδυάζοντας αυτά τα αποτελέσματα με τις πιο πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές καταλήγουμε σε συμπεράσματα για την βιωσιμότητα και την ευρωστία των πληθυσμών στην χώρα. Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα οι πληθυσμοί των θηραματικων ειδών στην Ελλάδα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μπορούν να αναπαράγονται δίχως κανένα πρόβλημα επιτρέποντας την συνέχιση της αειφορικης κάρπωσης τους.

Τα αποτελέσματα του ΑΡΤΕΜΙΣ χρησιμοποιούνται στις προτάσεις της Κ.Σ.Ε για την έκδοση της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης για την θήρα καθώς είναι η μοναδική αξιόπιστη και επιστημονική πηγή στην χώρα που αφορά τους θηραματικους πληθυσμούς. Είναι το βασικό εργαλείο για μια ορθολογική διαχείριση αυτού του ανανεώσιμου φυσικού πόρου με επιστημονικό σχεδιασμό. Για αυτό το λόγο ο κάθε κυνηγός οφείλει να συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο του ΑΡΤΕΜΙΣ καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο στα χεριά του κυνηγητικού κόσμου για την θωράκιση και συνέχιση της κυνηγητικής δραστηριότητας υποχρέωση του αυτή επιτακτική κυρίως στη σημερινή ιδιαίτερα δύσκολη για το κυνήγι περίοδο στη χώρα μας.

Μπορείτε να βρείτε εδώ το ερωτηματολόγιο για να το εκτυπώσετε και να το συμπληρώσετε.

Πηγή: 
Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος