Πώς επηρεάζει ο καιρός τα πτηνά;

Πώς επηρεάζει ο καιρός τα πτηνά;

Ένα μεγάλο μέρος των θηραμάτων μας είναι πτηνά και τώρα που ο καιρός αλλάζει, φορώντας τα χειμωνιάτικά του είναι ενδιαφέρον να δούμε τα συμπεράσματα των επιστημόνων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδο­νίας & Θράκης και των συνεργατών του μέσα από συστηματικές καταγραφές της πτηνοπανίδας στο πλαίσιο διαφόρων ερευνών. 

Στην εργασία τους που δημοσιεύεται στον Παν-θηρα 2013, εξετάζεται η επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων στην αφθονία της μπεκά­τσας, της σιταρήθρας και υδρόβιων πτηνών τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά ειδη: δασικού, γεωργικού και υγροτοπικού οικοσυστήματος, αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε πως η φθινοπωρινή άφιξη της μπεκάτσας καθυστερεί τα έτη με υψηλές θερμοκρασίες. Η αναχώρηση της σιταρήθρας δεν έδειξε κάποια σχέση με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα του 2001-2002 οδήγησαν αρχικά σε αύξηση της αφθονίας των υδρόβιων στο Δέλτα Εβρου, αλλά στη συνέχεια το παρατεταμένο ψύχος φαίνεται να ανάγκασε τα υδρόβια να μετακινηθούν νοτιότερα.

Αν και τα δεδομένα ήταν για περιορισμένα έτη, έδειξαν ότι η θερμοκρασία αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ή ίσως το σημαντικότερο παράγοντα που επιδρά στη φαινολογία της μετανάστευσης των πτηνών. Η αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται να τροποποιήσ­ει τη σύνθεση των ειδών και να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που διαχειμάζουν σε περιοχές της Ελλάδας ή να μειώσει το χρονικό διάστημα της παραμονής τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Παν-θήρα, κάνοντας κλικ εδώ

ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2013
ΣΤ ΚΟΜΑΘ
Πηγή: 
ΣΤ ΚΟΜΑΘ
Θήραμα: