Ποιοί είμαστε

Το GreekHunter.gr είναι η προσπάθεια μιας ομάδας νέων κυνηγών, που παράλληλα είναι και καλοί γνώστες Πληροφορικής, να οργανώσουν και παρουσιάσουν με ωραίο τρόπο πληροφοριές για διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν ή απασχολούν τον Έλληνα κυνηγό. To GreekHunter.gr δεν έχει καμία σχέση με κυνηγετικούς συλλόγους, κρατικά όργανα ή επιχειρήσεις σχετικές με το κυνήγι. Δεδομένου του χαρακτήρα της ομάδας του GreekHunter.gr, είμαστε ανοικτοί σε συνεργασία με όσους συμμερίζονται τους σκοπούς της ιστοσελίδας όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω.

 

Σκοποί

Οι σκοποί της ιστοσελίδας είναι:

  • Η εκπαίδευση νέων αλλά και πιο έμπειρων κυνηγών
  • Η ενημέρωση για δραστηριότητες των κυνηγών
  • Η ψυχαγωγία μέσα από υλικό όπως φωτογραφίες και βίντεο
  • Η σύσφιξη των σχέσεων της κοινότητας των κυνηγών
  • Η ενημέρωση για άλλα θέματα όπως συνταγές με θηράματα, εξωτικά κυνήγια κλπ
  • Η προβολή προϊόντων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρουν τον Έλληνα κυνηγό, με σκοπό να μειωθούν τα έξοδά του, να έχει καλύτερη άποψη για τα προϊόντα και να υποστηριχθούν οι σχετικές επιχειρήσεις

Να σημειωθεί ότι η αρθρογραφία και ο σχολιασμός της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας που σχετίζεται με το κυνήγι δεν αποτελεί σκοπό της ιστοσελίδας και θα προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε όσο γίνεται. Εξάλου υπάρχουν ήδη άλλες πηγές (έντυπες ή ηλεκτρονικές) για τέτοιου είδους πληροφόρηση.