Παράνομη η Ρυθμιστική για τους Οικολόγους...

Παράνομη η Ρυθμιστική για τους Οικολόγους...

Το κυνήγι ξεκίνησε κανονικά, αλλά οι Οικολόγοι - Πράσινοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τη Ρυθμιστική απόφαση θήρας, σύμφωνα με νέα τους ανακοίνωση.

Με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, οι Οικολόγοι Πράσινοι επανέρχονται και επιμένουν, σημειώνοντας τα ακόλουθα στη νέα τους ανακοίνωση: "Η Ρυθμιστική απόφαση θήρας 2016-2017 μπορεί να νομιμοποιηθεί μόνο μετά από νέα επαναληπτική συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών. Η προηγούμενη εισήγηση στην οποία βασίστηκε και η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εμπεριστατωμένη επιστημονική τεκμηρίωση για τους παρακάτω λόγους:

- Η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών σχετικά με την έκδοση της νέας ρυθμιστικής θήρας δεν έλαβε υπόψη της (ούτε καν αναφέρει) το πρόσφατο πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι που αναφέρεται ειδικά στη Ρυθμιστική. Δεν συζητήθηκαν ούτε λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις του συνόλου σχεδόν των φορέων που ασχολούνται με την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στη χώρα μας που διατυπώθηκαν και καταγράφονται στο τελικό Πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι, σύμφωνα με τις οποίες είναι απαίτηση η αναθεώρηση των ημερομηνιών λήξης της κυνηγετικής περιόδου και η κατάργηση των κλιμακωτών ημερομηνιών για τα πουλιά, ως ελάχιστη πρόληψη για την προστασία των παρόμοιων ειδών που ζουν στον ίδιο βιότοπο

- Αγνοήθηκαν εντελώς οι επισημάνσεις ότι υπάρχει πρόβλημα σύγχυσης και επικάλυψης βιοτόπου των ειδών των οποίων το κυνήγι λήγει σε διαφορετικές ημερομηνίες και έγινε δεκτή η προφορική δήλωση παρευρισκόμενου από την ΚΣΕ ότι αυτό δεν ισχύει".

 

Οικολόγοι - Πράσινοι
Νέα Ρυθμιστική
Ρυθμιστική 2016 - 2017
Πηγή: 
Οικολόγοι - Πράσινοι