Οι πληθυσμοί αγριόχοιρων συνεχίζουν τις καταστροφές σε καλλιέργειες

Οι πληθυσμοί αγριόχοιρων συνεχίζουν τις καταστροφές σε καλλιέργειες

 

Το ενδιαφέρον και τις κινητοποιήσεις φορέων, αρμόδιων παραγόντων και πολιτικών προκαλούν οι ζημιές που προκαλούν τα αγριογούρουνα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ήδη έγινε σύσκεψη για τις ζημιές από αγριογούρουνα στην Π.Ε. Σερρών, την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου με αντικείμενο τις ζημιές από αγριογούρουνα σε αγροτικές περιοχές του νομού Σερρών. Η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Κυνηγετικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ) , με τη συνεργασία των Αγροτικών Συλλόγων του ν. Σερρών, μετά από συνεχείς αναφορές αγροτών για μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες τους. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι προϊστάμενοι των Δασαρχείων Σιδηροκάστρου και Νιγρίτας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Σερρών, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης και εκπρόσωποι της Δ/νσης Δασών ν. Σερρών, του Δασαρχείου Σερρών, του ΕΛΓΑ, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιστημονικοί συνεργάτες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. των Κυνηγετικών Συλλόγων Σιδηροκάστρου, Νιγρίτας, Σερρών, Ροδόπολης και Ν. Ζίχνης, εκπρόσωποι των αγροτικών και κτηνοτροφικών Συλλόγων, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες και αρκετοί παραγωγοί, τόσο από την περιοχή της Σιντικής όσο και της Βισαλτίας.

Παρουσιάστηκε εισήγηση από ειδικό Δασολόγο – Θηραματολόγο της ΚΟΜΑΘ για τα αίτια της αύξησης του αγριόχοιρου και τις ζημιές στην αγροτική περιοχή, καθώς και προτάσεις μεσοπρόθεσμης λύσης, με βάση την κείμενη νομοθεσία. Υπήρξε έντονος προβληματισμός από τους παραγωγούς, που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά από τα αγριογούρουνα, αλλά και αγανάκτηση για την ένταση και έκταση του προβλήματος. Κοινή πρόταση όλων ήταν η δυνατότητα αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο για όσα χωράφια βρίσκονται εντός περιοχής της Σύμβασης Ραμσάρ. Ο ΕΛΓΑ ενημέρωσε για το ισχύον καθεστώς, την ανάγκη αναλογιστικής μελέτης και τον υπολογισμό ασφαλίστρου που να συμπεριλαμβάνει και τέτοιες ζημιές από την άγρια πανίδα, ώστε να αλλάξει το υφιστάμενο πλαίσιο Έως σήμερα αποζημιώνει ζημιές σε καλλιέργειες εντός της περιοχής Ραμσάρ της λ. Κερκίνης, ενώ το Δασαρχείο Σερρών αποζημιώνει για ζημιές εντός της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής..

Αξίζει να σημειωθεί η αξιέπαινη πρωτοβουλία του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου για καταγραφή των ζημιών στην περιοχή ευθύνης της, αλλά τονίστηκε ότι αυτό πρέπει να γίνει ακόμα πιο συντονισμένα, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Τονίστηκε ότι μέσω της θήρας και του τρόπου άσκησης της δεν μπορεί να υπάρξει επίδραση στη μείωση των πληθυσμών του αγριογούρουνου και πρέπει να καταρτιστούν ευρύτερα σχέδια διαχείρισης του υπερπληθυσμού του είδους. Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μητρώο ζημιών στο νομό Σερρών ώστε να αξιολογηθούν και να δημοσιοποιηθούν τα περιστατικά και να καταρτιστεί ένα κοινό κείμενο προτάσεων για να προσεγγιστούν οι εφικτές λύσεις, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τις ενδιαφερόμενες ομάδες εκπροσώπων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης το πρόβλημα παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξύ εστιαζόμενο στις αποξηραμένες λίμνες Μαυρούδα και Λάντζα, έκτασης 15 χιλιάδων στρεμμάτων (χωρία πέριξ αυτών : Φιλαδέλφειο, Λευκούδα, Αρέθουσα, Στεφανινά, Ασκός, Σκεπαστό κ.ά.). Αφού επισκέφθηκε την περιοχή, ο κ. Δημήτρης Μάρδας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Β’ Θεσσαλονίκης, σε επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ε. Αποστόλου και τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σ. Φάμελλο προτείνει άμεσα μέτρα διαχείρισης του προβλήματος. Μερικά από αυτά είναι τα εξής : Α) Ένταξη των ζημιών φυτικής παραγωγής από αγριόχοιρο στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και εκτός περιοχών RAMSAR. Γ) Εξέταση της δυνατότητας αύξησης της κάρπωσης στα 8 θηράματα ανά κυνηγό και ανά έξοδο από αυτήν την κυνηγετική περίοδο. Αυτό ισχύει στις περιοχές όπου υπάρχει η δέσμευση σήμερα για 6 θηράματα. Δ) Εξέταση της δυνατότητας αύξησης των ημερών θήρας του αγριόχοιρου κατά μία έως τρείς (1-3) επιπλέον. Ε) Να επιτραπεί στους κυνηγητικούς συλλόγους να προβούν σε δράσεις βελτίωσης ενδιαιτημάτων και εκτός καταφυγίων άγριας ζωής, σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, ώστε να κρατηθούν οι αγριόχοιροι μακριά από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις (σπορές, ρίψεις τροφών με συγκεκριμένη μέθοδο, κατασκευή υδατοσυλλογών) κ.ά.

Το δάσος και κυρίως οι εκτεταμένες θαμνώδεις εκτάσεις προσφέρουν κάλυψη στον αγριόχοιρο ενώ παράλληλα παρέχουν και τροφή με τη μορφή βαλανιδιών, κάστανων και άλλων καρπών. Η απουσία φυσικών θηρευτών, η αλματώδης ανάπτυξη του πληθυσμού τους λόγω ανενόχλητης αναπαραγωγικής διαδικασίας, η εγκατάλειψη της ορεινής υπαίθρου, η αποτελεσματική προστασία των ειδών της άγριας πανίδας από φαινόμενα λαθροθηρίας κ.ά. συνθέτουν το σημερινό σκηνικό. Οι αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική με την ώθηση των καλλιεργειών καλαμποκιού και ηλιόσπορου όντως παρέχουν περισσότερη τροφή στον αγριόχοιρο και οδηγούν τους αυξημένους πληθυσμούς, από τις ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές στις πεδινές, με τις εντατικές και εκτατικές αγροτικές καλλιέργειες. Πρόσθετο πρόβλημα προκαλεί και ο υβριδισμός του αγριόχοιρου που αποτελεί κίνδυνο γενετικής μόλυνσης του συνόλου του πληθυσμού του.

Ζημιές από αγριόχοιρος
υβριδισμός αγριόχοιρου
Μάρδας
ΣΤ ΚΟΜΑΘ
Πηγή: 
ΚΟΜΑΘ, ΥΠΕΚΑ
Θήραμα: