Οι εισφορές για τους αγρότες σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Οι εισφορές για τους αγρότες σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για από τον Φεβρουάριο οι εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαία και θα υπολογίζονται επί του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος της πλέον πρόσφατης εκκαθαρισμένης οικονομικής χρήσης.

Ήδη, στο τέλος του 2016, οι αγρότες έλαβαν ειδοποιητήρια με τις εισφορές, δραματικά αυξημένες σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, καθώς οι αυξήσεις ανέρχονταν από +23,2% έως και +27,3%. Η εισφορά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και θα αντιστοιχεί σε 14% επί του εισοδήματός τους από επαγγελματική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα:

  • Από 1/1/2017 έως τις 31/12/2017 θα καταβάλλεται το 14% για σύνταξη, 6,95% για ασθένεια και 0,25% για την Αγροτική Εστία δηλαδή συνολικά 21,20% του εισοδήματος με ελάχιστη μηνιαία βάση τα 410,26€ (το 70% του κατώτατου μισθούς των 586,08€) ή 86,97€
  • Από 1/1/2018 εως 31/12/2018 το 16% για σύνταξη και συνολικά 23,20% του εισοδήματος και ελάχιστη εισφορα 95,18€
  • Από 1/1/2019-31/12/2019 το 18% και συνολικά 25,20% με ελάχιστη μηνιαία εισφορά, αν έχει παραμείνει ο κατώτατος μισθός στα ιδια επίπεδα, 103,38€
  • Από 1/1/2020-31/12/2020 το 19% και συνολικά 26,20% με ελάχιστη εισφορά 107,48€ το μήνα
  • Από 1/1/2021 - 31/12/2021 το 19,5% και συνολικά 26,70% με ελάχιστη εισφορά 109,54€ το μήνα και
  • Από την 1/1/2022 το 20% και συνολικά 27,20% με την ελάχιστη εισφορά στα 111,60€.

Ανώτατη μηνιαία εισφορά

Η ανώτατη εισφορά, με βάση το ανώτατο ετήσιο οριο ασφαλιστέου εισοδήματος που είναι 70.329,60€ (το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού των 586,08€ για 12 μήνες) θα διαμορφωθεί το 2017 στα 1.242,48€ (5.860,80€Χ21,20%) και θα φτάσει την 1/1/2022 στα 1.594,14€

ΕΦΚΑ
Εισφορές
Αγρότες
Πηγή: 
Ημερησία