Οδηγίες συντήρησης και ασφαλούς φύλαξης όπλων

Οδηγίες συντήρησης και ασφαλούς φύλαξης όπλων

 

Στο κυνήγι το όπλο μας είναι εκτεθειμένο στη σκόνη και πολλές φορές στη βροχή. Επίσης, όσο καλά πυρομαχικά και αν χρησιμοποιούμε, πάντα μέσα στην κάνη θα μεί­ νουν κατάλοιπα της καύσης της πυρίτιδας. Πρέπει λοιπόν να καθαρίζεται τακτικά.

Το πόσο τακτικά εξαρτάται από το είδος της χρήσης, από τις συνθήκες που έχει εκτεθεί το όπλο, από το αν η κάνη είναι επιχρωμιωμένη εσωτερικά ή όχι και από την ποιότητα των λιπαντικών που χρησιμοποιούμε.

Εργαλεία συντήρησης

Τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση του όπλου μας είναι:

► Μια ξύλινη ή μεταλλική βέργα καθαρισμού της κάνης

► Μια συρμάτινη βούρτσα καθαρισμού της κάνης

► Υγρό καθάρσεως του κοίλου της κάνης

► Λιπαντικό

► Καθαρή βενζίνη ή διαλυτικό νίτρου

► Βαμβακερό ύφασμα

► Ενας ζουμπάς 3 mm

► Μία σειρά κατσαβίδια καλής ποιότητας

► Ένα πινέλο πλάτους 2 cm

Ενέργειες

► Τακτική συντήρηση

Πρώτα - πρώτα λύνουμε το όπλο μας και, αν είναι καραμπίνα, με τη βοήθεια του ζουμπά βγάζουμε τον μηχανισμό της σκανδάλης. Απλώνουμε όλα τα εξαρτήματα πάνω σε τραπέζι, αφού έχουμε στρώσει κάποιο υπόστρωμα που μπορεί να είναι ένας μουσαμάς, κάποιο παλιό ύφασμα ή εφημερίδες. Σκουπίζουμε καλά με το βαμ­βακερό ύφασμα όλα τα μέρη του όπλου για να φύγουν σκόνη και πιθανή υγρασία. Μετά, με στεγνό πάντα ύφασμα τοποθετημένο στη βέργα, περνάμε πολλές φορές την κάνη μέχρι το ύφασμα να βγαίνει καθαρό. Κατόπιν αφού βρέξουμε μετολιπαντικό ένα κομμάτι υφάσματος, περνάμε μια λίπανση το κοίλο της κάνης και ακολούθως λιπαίνουμε και όλες τις εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του όπλου.

Ακολούθως με καθαρά κομμάτια υφάσματος περνάμε την κάνη πολλές φορές, μέχρι να τη σκουπίσουμε καλά. Το ίδιο κάνουμε και για τα εξωτερικά μέρη. Επιθεωρούμε τον μηχανισμό της σκανδάλης χωρίς να τον λύσουμε, και τον φυσάμε να πέσουν σκόνες και πιθανά σκουπίδια. Επιθεωρούμε τα ξύλινα μέρη για τυχόν ρωγμές και τα σκου­ πίζουμε με ελαφρώς βρεγμένο με νερό ύφασμα, αν υπάρχουν λάσπες ή άλλα υλικά. Συναρμολογούμε το όπλο και το τοποθετούμε στον οπλοβαστό, ο οποίος κλειδώνει και είναι απρόσιτος σε παιδιά και ανεύθυνους ενήλικες.

► Ετήσια συντήρηση

Μια φορά το χρόνο και συνήθως μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου, κάνουμε μια πιο επισταμένη συντήρηση στο όπλο μας. Εκτός όλων των παραπάνω που κά­ νουμε στις τακτικές συντηρήσεις, αφού λύσουμε το όπλο, παίρνουμε ένα - ένα τα εξαρτήματάτου και τα ξεπλένουμε με καθαρή βενζίνη ή διαλυτικό νίτρου με τη βο­ ήθεια ενός πινέλου. Με την πλύση αυτή καθαρίζουν και απομακρύνονται στερεοποιημένα λιπαντικά και οποιαδήποτε άλλη ακαθαρσία υπάρχει. Ιδιαίτερα σχολαστικό πλύσιμο χρειάζεται ο μηχανισμός της σκανδάλης και το επανατατικό ελατήριο και ο οδηγός του, στις περιπτώσεις των καραμπινών που τα στεγάζουν μέσα στο κο­ντάκι. Επίσης διαβρέχουμε το κοίλο της κάνης με το ειδικό υγρό καθαρισμού και το αφήνουμε όση ώρα απαιτείται (από τις οδηγίες του κατασκευαστή του) για να «φου­σκώσουν» οι μολυβδώσεις ή τα κατάλοιπα πολυαιθυλενίου.

Ακολούθως τρίβουμε το κοίλο της κάνης με τη συρμάτινη βούρτσα που την έχουμε τοποθετήσει στη βέργα, για να «ξεκολλήσουν» τα κατάλοιπα. Αφού σκουπίσουμε καλά όλα τα σημεία του όπλου μας, το λιπαίνουμε και μετά από λίγη ώρα το ξανασκουπίζουμε για να φύγουν τα περιττά λιπαντικά. Αν τα ξύλινα μέρη είναι φινιρισμένα με λινέλαιο καλό είναι να τα περνάμε μια επίστρωση κεριού. Το όπλο συναρμολογείται και τοποθετείται στον οπλοβαστό. Αν κατά την επιθεώρηση πέσει στη αντίληψή μας οτιδήποτε που μας προξενεί εντύπωση, πρέπει να επισκεφτούμε έναν οπλουργό.

Ασφαλής φύλαξη

Τα όπλα φυλάσσονται πάντα στη μόνιμη κατοικία μας και ποτέ σε εξοχικά, καλύβες, αυτοκίνητα, αγροκτήματα κλπ. Η πλημμελής φύλαξη αποτελεί ποινικό αδίκημα και διώκεται. Στο σπίτι τα όπλα πρέπει πάντα να βρίσκονται σε κλειδωμένο ερμάριο ή οπλοβαστό και σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να λειτουργήσουν. Τα πυρομαχικά φυλάσσονται και αυτά σε κλειδωμένο ερμάριο, χωριστά από τα όπλα. Καλό είναι τα όπλα να μη φυλάσσονται μέσα σε θήκη, γιατί πολλές φορές οι θήκες εγκλωβί­ζουν υγρασία και αναπτύσσονται ανεπιθύμητες οξειδώσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποτελούν παιχνίδι των παιδιών.

Στις σελίδες των προσφορών μας μπορείτε να δείτε σε προνομιακή τιμή το οπλοκιβώτιο APF 4KT για τη σωστή φύλαξη του όπλου σας. 

Κυνηγετικό εγχειρίδιο
ΚΟΜΑΘ
Συντήρηση όπλου
Ασφαλής φύλαξη όπλου
οπλοβαστός
καθαρισμός όπλου
Πηγή: 
Κυνηγετικό Εγχειρίδιο ΚΟΜΑΘ