Μικρή παράταση στη θήρα του αγριόχοιρου

Μικρή παράταση στη θήρα του αγριόχοιρου

Παρατείνεται η θήρα του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την Τετάρτη 25/01/2017, συγκεκριμένα το Σάββατο 21/01, την Κυριακή 22/01 και την Τετάρτη 25/01/2017, σύμφωνα με την απόφαση υπ. αριθ. 151345/167/19-1-2017 του Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου.

Η απόφαση για την παράταση έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση και έχει λάβει αριθμό ΚΑΔ 4144 με τον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την αναζητήσουν στη σχετική σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Επισημαίνεται ότι οι κυνηγοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών των κατά τόπους Δασικών Υπηρεσιών.

ΥΠΕΝ
Παράταση θήρας
Αγριόχοιρος
Πηγή: 
ΥΠΕΝ
Θήραμα: