Μεγάλη έρευνα της ΚΟΜΑΘ για το τρυγόνι

Μεγάλη έρευνα της ΚΟΜΑΘ για το τρυγόνι

Ολοκληρώθηκε στις 19 Αυγούστου 2022, η τρίτη, κατά σειρά, ετήσια καταγραφή πληθυσμών των τρυγονιών στην Μακεδονία και Θράκη που υλοποίησε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης (ΚΟΜΑΘ).

Στην πρώτη, πανελλαδικά, μεγάλης έκτασης καταγραφή των αναπαραγόμενων τρυγονιών, συμμετείχαν τριάντα (30) ερευνητές - καταγραφείς (Δασολόγοι, Δασοπόνοι και Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες). Η έρευνα διεξήχθη από την πρώτη Μάϊου ως και τις 19 Αυγούστου, τα τρία τελευταία έτη. Τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της έρευνας έχουν αναλάβει ο Υπεύθυνος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης της ΚΟΜΑΘ, Καθηγήτης Περικλής Μπίρτσας – Δ/ντής του Εργαστηρίου Άγριας Πανίδας του Τμ. Δασολογίας, Επιστ. Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δ/ντή Θηροφυλακής της ΚΟΜΑΘ, Αν. Καθηγητή Κωνσταντίνο Παπασπυρόπουλο – Δ/ντή Εργαστήριου Δασικής Οικονομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κάθε ερευνητής καταγράφει τα τρυγόνια (οπτικά και ακουστικά) σε εννέα, επιλεγμένα σημεία, μία φορά ανά δεκαήμερο. Έτσι, καταγράφονται τα τρυγόνια σε 270 σημεία, σε έντεκα εξόδους για κάθε καταμετρητή, στη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου και έως την έναρξη της περιόδου θήρας. Συνολικά πραγματοποιούνται 2.970 σημειακές καταμετρήσεις ανά έτος. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει, από την τριετή ερευνητική προσπάθεια, βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας η οποία όταν ολοκληρωθεί θα βοηθήσει στην εξαγωγή των πρώτων ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την αναπαραγωγή του τρυγονιού στη Βόρεια Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη έρευνα, που θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, θα έρθουν να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν τα στοιχεία που συλλέγει για περισσότερο από 20 χρόνια η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ) μέσα από το πρόγραμμα Άρτεμις, αλλά και τα στοιχεία των τελευταίων δύο ετών, που συλλέγονται μέσα από την εφαρμογή για την κάρπωση του τρυγονιού, που έχει δημιουργήσει και διαθέτει δωρεάν σε όλους τους κυνηγούς η ΚΣΕ. Τα δεδομένα θα προστεθούν στα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία, σχετικά με τις τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού του τρυγονιού στην Ελλάδα, σε έγκυρο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό.

Ο ανατολικός μεταναστευτικός διάδρομος του τρυγονιού στην Ευρώπη, σε αντίθεση με το δυτικό, διατηρεί υψηλούς πληθυσμούς του είδους και παρά τα αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα, υπάρχουν κύκλοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη που πιέζουν αυθαίρετα για απαγόρευση της θήρας του τρυγονιού στην Ελλάδα. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις με τις μελέτες - έρευνες που εκπονούν εδώ και πολλά χρόνια, είναι σε θέση να τεκμηριώσουν απόλυτα τις θέσεις τους, σε ότι αφορά στη θήρα του τρυγονιού στη χώρα μας.

Τρυγόνι
ΚΟΜΑΘ
Πηγή: 
ΚΟΜΑΘ
Θήραμα: