Με το όπλο παρά πόδα οι κυνηγοί…

Με το όπλο παρά πόδα οι κυνηγοί…

«Καρτέρι» έχουν στήσει οι κυνηγοί και είναι έτοιμοι να πυροβολήσουν σε περίπτωση που ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Τσιρώνης προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο ζήτημα της θήρας.

«Μας περιμένει δύσκολο φθινόπωρο, αν αλλάξει η Ρυθμιστική Οδηγία για το κυνήγι. Αν γίνουν περικοπές σε αυτά που ζητάμε τότε είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε πίσω», δηλώνει στην εφημερίδα «Ελευθερία», ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας Ευάγγελος Μπαλατσός. Συζήτηση για το περιεχόμενο της υπό έκδοση Ρυθμιστικής αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Στη συνάντηση αυτή θα διευκρινιστεί μεταξύ άλλων πότε θα πραγματοποιηθεί η έναρξη και η λήξη της κυνηγετικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι πρόθεση του υπουργείου είναι η προστασία του κυνηγιού, της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Επίσης, το υπουργείο διακηρύσσει ότι στόχος του είναι η ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας μέσω της έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών θήρας, με την οποία θα διαπιστώνεται η ταυτοπροσωπία και η επάρκεια του ατόμου που την κατέχει, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου, πρόκειται να θεσμοθετηθεί επιβολή προστίμων, τα οποία θα εισπράττονται άμεσα, με στόχο τη μείωση δικαστικών υποθέσεων, αλλά και τη μείωση εγκληματικότητας. «Κόκκινο πανί» για τους κυνηγούς της χώρας αποτελούν οι σχεδιασμοί και οι προθέσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος για αλλαγές στη Ρυθμιστική. Το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για την Διαχείριση της Άγριας Πανίδας (ΕΕΔΑΠ), ως ανεξάρτητου γνωμοδοτικού οργάνου, που θα βοηθάει τις δημόσιες υπηρεσίες με την εξειδικευμένη γνώση των συμμετεχόντων στη λήψη αποφάσεων (π.χ. ρυθμιστικές διατάξεις, παρακολούθηση ειδών, μελέτες για την άγρια πανίδα κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό συζητείται με ειδικούς εμπειρογνώμονες, για κάποιες μικρές, αλλά απαραίτητες όπως τις χαρακτηρίζει το υπουργείο, αλλαγές στη φετινή ρυθμιστική. Στα παραπάνω οι κυνηγετικές ομοσπονδίες απαντούν ότι «ήδη είναι στελεχωμένες με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό ενώ οι μελέτες κυρίως ορνιθολογίας που προκύπτουν εγκρίνονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επίσης, δεν γίνεται η Ρυθμιστική να έχει διάρκεια περισσότερο από έναν χρόνο καθώς αυτή είναι και η απόφαση του ΣτΕ». Παράλληλα, στις προθέσεις του υπουργείου είναι να επιταχυνθεί η σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης με την ενεργή συνεργασία των εμπλεκομένων δομών (π.χ Δασαρχείου, Λιμενικού, θηροφυλακής, ΔΟΥ κλπ) και τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία του ενιαίου Ελληνικού Σώματος Φύλαξης της Φύσης, αναζητώντας παράλληλα τρόπο να εξαιρεθεί η φύλαξη της υπαίθρου από τη σημερινή δέσμευση του 97,5% των πόρων του Πράσινου Ταμείου.

Συγχρόνως, συστήνεται νομοπαρασκευαστική επιτροπή για θέματα θηρευτικής νομοθεσίας. Σχεδιάζονται επίσης προδιαγραφές παρακολούθησης και εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων των ειδών της άγριας πανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, με προτεραιότητα στα θηρεύσιμα είδη, καθώς επίσης και η διεπιστημονική ενδυνάμωση και (κάθετη) οργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας και πλήρης αξιοποίηση της εμπειρίας και του δυναμικού της. Σύμφωνα με τον κ. Τσιρώνη, διαφαίνεται η ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία, τόσο του κυνηγιού όσο και της φύσης-βιοποικιλότητας, όπως η ηλεκτρονική άδεια για όλους τους κυνηγούς, ο καλύτερος έλεγχος στα οικονομικά, το ενιαίο σώμα φύλαξης της φύσης με διαφορετικές ειδικεύσεις και δημόσιο έλεγχο, καθώς και η σύσταση επιτροπής θήρας, επιφορτισμένης να συντάσσει την ρυθμιστική.

Και ενώ ο αναπληρωτής υπουργός υπογραμμίζει ότι «γίνεται η αρχή για τον εκσυγχρονισμό του κυνηγιού στη χώρα μας», οι διακόσιες χιλιάδες κυνηγοί της Ελλάδας μέσω των Ομοσπονδιών υποστηρίζουν ότι «στόχος του Υπουργείου είναι ο εγκλωβισμός τους σε ελεγχόμενες μόνο περιοχές προκειμένου να σταματήσει το παραδοσιακό κυνήγι στην Ελλάδα». 

Ελευθερία
Νέα Ρυθμιστική
Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας
Πηγή: 
www.eleftheria.gr