Με κανόνες η χρήση drones στην Ελλάδα

Με κανόνες η χρήση drones στην Ελλάδα

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι συνάδελφοι κυνηγοί που χρησιμοποιούν drones ή επί το ελληνικότερον Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) για να τραβούν πλάνα τόσο από τα κυνήγια τους όσο και από τις εντυπωσιακές εξορμήσεις τους στο βουνό. Πλέον η χρήση των drones αποκτά τους δικόυς της κανόνες και στην χώρα μας.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 η ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θέτει σε ισχύ τον Κανονισμό που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή των πτητικών λειτουργιών των Drones, από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι τα Drones, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα καταγράφονται σε ειδικό μητρώο της ΥΠΑ και στη συνέχεια θα κατατίθενται τα στοιχεία διαδρομής τους, αν η πτήση τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το χειριστή τους, αλλά και σε κάθε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.

Με την εφαρμογή του Κανονισμού από 1/1/2017 προσδιορίζεται ο εναέριος χώρος, όπου απαγορεύεται η πτήση τους με ανάρτησή του στο διαδίκτυο για άμεση ενημέρωση των χειριστών των drones. Τα Drones κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες κατά τις διεθνείς προδιαγραφές, σε σχέση με την κατηγορία κινδύνων: την Ανοικτή, την Ειδική και την Πιστοποιημένη, ανάλογα με την αξιολόγηση κινδύνων σύμφωνα με τα κριτήρια της πολιτικής αεροπορίας. Τα drones, που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, έχουν και την υποχρέωση ασφάλισης. Οι χειριστές των drones, που προορίζονται για επαγγελματική χρήση, εκπαιδεύονται σε γνωστικό αντικείμενο ανάλογο των απαιτήσεων της εργασίας τους και θα αδειοδοτούνται αντίστοιχα.

Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού και μοναδικό αρχικό σημείο επικοινωνίας, θα είναι το ειδικό τμήμα για ΣμηΕΑ στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ τόσο για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, όσο και για την κατάθεση αιτήσεων και σχεδίων πτήσης με ηλεκτρονικό και αυτοματοποιημένο τρόπο, σε σύνδεση σε πραγματικό χρόνο στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος. Ο σκοπός του κανονιστικού πλαισίου είναι να αναπτυχθεί ο κλάδος των προϊόντων και υπηρεσιών των Drones χωρίς εμπόδια, αλλά με καθιέρωση κανόνων και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα, ο Κανονισμός ενσωματώνει στο κανονιστικό πλαίσιο της Πολιτικής Αεροπορίας το Εθνικό και Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τις τρέχουσες προδιαγραφές τους οι οποίες ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας πτήσεων και σε προέκταση αφορούν στην ιδιωτικότητα, στην προστασία προσωπικών δεδομένων, στην ασφάλεια για την αστική ευθύνη, αλλά και στην προστασία του πολίτη, τα οποία αντιμετωπίζονται στη συνέχεια κατά αρμοδιότητα από τους αντίστοιχους φορείς. 

Drones
Πηγή: 
sepe.gr