Λειόκαννα κυνηγετικά όπλα

Λειόκαννα κυνηγετικά όπλα

Στην κατηγορία των λειόκαννων όπλων ανήκουν τα μικρού διαμετρήματος όπλα, τα οποία είναι συσκευές εσωτερικής καύσης, όπου τη διενέργεια της προώθησης των διαφόρων βλημάτων προκαλεί η μεταποίηση της παραγόμενης θερμότητας, κατά την ανάφλεξη της πυρίτιδας, σε ενέργεια κινητική. 

Τα λειόκαννα όπλα ανήκουν σε δύο κατηγορίες και διαφέρουν ως προς τον τρόπο σύνδεσης της κάννης με την βάση. Πρόκειται για τα αρθρωτά κυνηγετικά όπλα και τις καραμπίνες.

Στα αρθρωτά η σύνδεση της βάσης με την κάννη γίνεται μέσω ενός ανθεκτικού χαλύβδινου πύρου. Με την περιστροφική της κίνηση μέσω αυτού οπλίζει το σύστημα πυροδότησης και παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης φυσιγγιών στο κύκλωμα της θαλάμης. Τα αρθρωτά λειόκαννα όπλα διακρίνονται σε μονόκαννα και δίκαννα. Στα δίκαννα συγκαταλέγονται τα πλαγιόκαννα που έχουν τις κάννες τους τη μία δίπλα στην άλλη και στα αλληλεπίθετα -Σούπερ Ποζέ- που έχουν τις κάννες τους τη μία πάνω στην άλλη. 

Στις καραμπίνες, η κάννη ευθυγραμμίζεται και ενσωματώνεται με τη βάση. Και με την τοποθέτηση στον προθάλαμο των ανάλογων φυσιγγιών, που προωθούνται και διέρχονται από την κύρια θαλάμη, οπλίζεται ο μηχανισμός πυροδότησης.  Οι καραμπίνες διακρίνονται σε επαναληπτικές και ημιαυτόματες ή αυτογεμείς. Στις επαναληπτικές ο μηχανισμός προώθησης των κατάλληλων φυσιγγιών προς την κύρια θαλάμη, ο μηχανισμός εξέλκυσης των απερχόμενων καλύκων και η όπλιση του συστήματος πυροδότησης εκτελούνται με τον γνωστό χειροκίνητο τρόπο. Στην κατηγορία των όπλων αυτών συγκαταλέγονται οι καραμπίνες με όργανα όπλησης το ξυστό, οι γνωστές με το όνομα Χλάπα - Χλούπα, με τον μετακινούμενο ουρέο μοχλό και με το υποφυλακτήριο, της σκανδάλης, μοχλό. 

Στις ημιαυτόματες ή αυτογεμείς, το σύστημα προώθησης του διερχόμενου φυσιγγιού, ο μηχανισμός εξέλκυσης των απερχόμενων καλύκων και η όπληση του συστήματος πυροδότησης, λειτουργούν αυτόματα, σε συνδυασμό με τα ελατήρια ή αέρια της πυρίτιδας, που πυροδοτούν και ενεργοποιούν τα φυσίγγια, με την πίεση και ενεργοποίηση της σκανδάλης. 

Στις σελίδες των προσφορών μας, μπορείτε να δείτε ένα λειόκαννο επαναληπτικό όπλο Churchill σε προνομιακή τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι παρμένες από το βιβλίο "Κυνηγετική-Τα πάντα για το κυνήγι", του Κώστα Αθ. Αμπατζόγλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μάλλιαρης-Παιδεία, σε τιμή €9,90

Κυνηγετική
Τα πάντα για το κυνήγι
Αθανάσιος Αμπατζόγλου
Λειόκαννα
Λειόκαννα Κυνηγετικά όπλα
Πηγή: 
Κυνηγετική-Τα Πάντα για το κυνήγι