Κυνοφιλικός Όμιλος ιδρύεται στην Εύβοια

Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Ιουνίου αποφασίστηκε η ίδρυση Κυνοφιλικού Ομίλου με την επωνυμία «Κυνοφιλικός Όμιλος Νομού Ευβοίας». Σκοπός του σωματείου είναι: Η διάδοση και ενθάρρυνση της υπεύθυνης κυνοφιλίας, η οποία συμβάλλει θετικά στην ποιότητα ζωής.

Η περαιτέρω ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με τους σκύλους, όπως η διοργάνωση τοπικών , εθνικών και διεθνών κυνολογικών εκθέσεων, διαγωνισμών και αγώνων. Η ενημέρωση και καθοδήγηση των κυνόφιλων που θα σκοπεύει στην υπεύθυνη συμπεριφορά σχετικά με την κατοχή την εκπαίδευση, την φύλαξη, υγιεινή και εκτροφή αυτών.

Από την ίδια συνάντηση αποφασίστηκε η συγκρότηση προσωρινού Δ.Σ με την ακόλουθη σύνθεση :

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΕΙΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4.ΤΑΜΙΑΣ:ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.ΜΕΛΟΣ: ΒΛΑΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

6.ΜΕΛΟΣ: ΡΩΜΙΩΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

7.ΜΕΛΟΣ: ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Αποκλειστικός σκοπός του προσωρινού Δ.Σ είναι η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την ίδρυση του ομίλου και η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ. Καλούμε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν (κυνηγοί, κυνόφιλοι, απλοί πολίτες) να στηρίξουν την προσπάθεια και να εγγραφούν ιδρυτικά μέλη, έχοντας παράλληλα δικαίωμα υποψηφιότητας για το Δ.Σ.

Πληροφορίες:

Βλαντής Λουκάς: 6937157672

Καρυστινός Αναστάσιος 6977237440

Γουρνής Βασίλης 6977656962

Εύβοια
Χαλκίδα
Κυνοφιλικός Όμιλος Εύβοιας
Πηγή: 
eviaportal.gr