Το κυνήγι είναι και γένους... θηλυκού!

Το κυνήγι είναι και γένους... θηλυκού!

Η εδραιωμένη πεποίθηση που ήθελε τις κοινωνίες του παρελθόντος να απαρτίζονται μόνο από άντρες κυνηγούς, με τη γυναίκα να έχει τον ρόλο του τροφοσυλλέκτη, δείχνει να καταρρίπτεται από τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα.

Μόνο ενδείξεις υπήρχαν μέχρι σήμερα γύρω από το εάν οι γυναίκες ήταν κυνηγοί στο παρελθόν, αλλά τα πρόσφατα ευρήματα μαρτυρούν ότι οι γυναίκες ήταν και εκείνες ικανότατοι κυνηγοί, προκειμένου να εξασφαλίζουν οι άνθρωποι την τροφή τους από τα θηράματα. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σιάτλ, στις ΗΠΑ, μελέτησαν περισσότερες από 63 διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, σε χρονικό εύρος 100 ετών, μελετώντας προσεκτικά τα στοιχεία που μαρτυρούσαν τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων. Ανακάλυψαν ότι στο 79% των περιπτώσεων οι γυναίκες ασχολούνταν κανονικά με το κυνήγι, άσχετα με το εάν ήταν μητέρες ή γιαγιές στην κάθε οικογένεια.

Οι κοινωνίες που εξέτασαν οι ερευνητές ήταν από τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, την Αφρική, την Ασία, τη Νότια Αμερική και την Ωκεανία. Τα δεδομένα προέρχονται από την περίοδο του Ολόκαινου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι γυναίκες κυνηγοί είχαν την ευθύνη του κυνηγιού μικρότερων θηραμάτων, αν και σε πολλές περιπτώσεις εντοπίστηκαν ενδείξεις ότι οι γυναίκες κυνηγούσαν και μεγαλύτερα ζώα, όπως ακριβώς και οι άνδρες.

Ένα από τα στοιχεία που κεντρίζουν το ενδιαφέρον είναι ότι οι γυναίκες φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη γκάμα κυνηγετικών εργαλείων στη διάθεσή τους, ενώ μεγαλύτερο εύρος εμφανίστηκε και στις κυνηγετικές στρατηγικές που ακολουθούσαν. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, τα επιστημονικά ευρήματα έδειξαν ότι οι γυναίκες κυνηγούσαν επίτηδες, με σκοπό την εξασφάλιση τροφής και όχι από ανάγκη. Τέλος, οι γυναίκες είχαν σε πολλές περιπτώσεις την ευθύνη της διδασκαλίας των μεθόδων κυνηγιού στα νεότερα μέλη της κοινωνίας.

Γυναίκες κυνηγοί
Πηγή: 
https://newatlas.com/biology/men-hunters-women-gatherers-myth