Κυνήγι αγριοκούνελου στη Λήμνο όλο το 24ωρο

Κυνήγι αγριοκούνελου στη Λήμνο όλο το 24ωρο

Ο Παράδεισος του κάθε κυνηγού βρίσκεται στη Λήμνο, όπου το κυνήγι του αγριοκούνελου επιτρέπεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθ'όλη τη διάρκεια του 24ωρου. 

Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε λόγω υπερπληθυσμού του αγριοκούνελου, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ισχύει μέχρι 10 Μαρτίου 2017, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις, όπως αναφέρει το dasarxeio.com:

α. Η ρύθμιση του υπερπληθυσμού θα γίνει, αποκλειστικά και μόνο με το κυνήγι του αγριοκούνελου από ειδικά συνεργεία ομάδων κυνηγών που θα συγκροτήσει η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Λέσβου με την παρουσία δασικού οργάνου ή έμπειρου, πεπειραμένου και με λευκό, σχετικό με τη θήρα, ποινικό μητρώο, κυνηγού, του οικείου κυνηγετικού συλλόγου, οριζομένου ως υπευθύνου του συνεργείου.

β. Ως περιοχές ρύθμισης ορίζονται αποκλειστικά αυτές που έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες και απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη κλίμακας 1:50.000, που συντάσσει η τοπική Δασική Αρχή.

γ. Οι μέρες, οι ώρες και η περιοχή ρύθμισης καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικές απαγορεύσεις της κυκλοφορίας των πολιτών στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια δράσης των συνεργείων.

δ. Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κ.λπ. Επίσης, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπερπληθυσμός του είδους Oryctolagus cuniculus (αγριοκούνελο) σε περιοχές της νήσου Λήμνου προκαλεί επί σειρά ετών, από το 1996 μέχρι σήμερα, αποδεδειγμένα εκτεταμένες ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες, με συνέπεια να διαταράσσεται η οικονομική και κοινωνική ζωή της νήσου και να δίνονται μεγάλες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Παρόλα τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός του αγριοκούνελου εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλες ζημιές στην αγροτική παραγωγή και μείωση του αγροτικού εισοδήματος και, συνεπώς, απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων.

Αγριοκούνελος
Λήμνος
ΥΠΕΝ
Πηγή: 
https://dasarxeio.com/2017/01/26/132-7/
Θήραμα: