Κυνηγετική Παιδεία

Σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  πρέπει να παραδεχτούμε ότι το κυνήγι είναι μια αποδεκτή δραστηριότητα. Σε άλλους αρέσει να το ασκούν σε άλλους όχι. Ορισμένους τους ενοχλεί, άλλους δε τους ενδιαφέρει. Πολλοί το υποστηρίζουν, άλλοι πάλι το πολεμούν. Μερικοί δε είναι ουδέτεροι.
 
Έρχομαι τώρα στη πλευρά της πολιτείας. Τι κάνει για το ποσοστό αυτών των πολιτών που ασκούν την κυνηγετική δραστηριότητα ή έχουν άλλη δραστηριότητα σε σχέση ή παράλληλα με το κυνήγι; Μήπως η πολιτεία πρέπει να φροντίσει να ενημερώνει όλους τους πολίτες για το πώς και με ποιόν τρόπο ασκείται η κυνηγετική δραστηριότητα και ποια λογική και ποιοι νόμοι τη διέπουν;
 
Δυστυχώς όμως όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες χώρες δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο.
 
Κρίμα που χιλιάδες νέοι εδώ στην Ελλάδα μεγαλώνουν και  δεν ξέρουν τι είναι το κυνήγι και πως ασκείται.
 
Κρίμα που χιλιάδες νέοι μεγαλώνουν ασχολούνται με το κυνήγι και δυστυχώς δεν ξέρουν πώς πρέπει να ασκείται και γνωρίζουμε ποιος είναι ο λόγος.
 
Δεν έχουν πάρει, δεν έχουν μάθει δεν έχουν διδαχτεί από κανέναν ορισμένα βασικά στοιχεία κυνηγετικής παιδείας.
 
Αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη σαν εκπαιδευτικός που είμαι, είναι πως η πολιτεία πρέπει απαραίτητα να φροντίσει να συμπεριλάβει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που εκδίδει και εγκρίνει  το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας τέτοιες πληροφορίες, τέτοιες διδακτικές ενότητες, τέτοια μαθήματα, που έχουν σχέση και θεματολογία το κυνήγι. Τα οποία  φυσικά πρέπει να είναι αμερόληπτα και να μιλούν για τον ρόλο του σύγχρονου κυνηγού ο οποίος είναι φυσικά άμεσα εμπλεκόμενος.
 
Πρέπει να καταλάβουν οι μαθητές μας ότι η ανάγκη σήμερα δε σχετίζεται με την επιβίωση του κυνηγού ούτε έχει καμιά σχέση με τη βασική διατροφή. Η ανάγκη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή στη φύση και τον υγιή ανταγωνισμό, με τα στοιχεία της, για να μην καταντήσει ο άνθρωπος ένα όν που θα κινδυνεύει να αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον.
 
Πρέπει τα παιδιά μας να καταλάβουν πως είναι και πως πραγματοποιείται το σύγχρονο κυνήγι, αν και η βάση του είναι στηριγμένη και ριζωμένη βαθιά σε μια αρχέγονη και παραδοσιακή ανθρώπινη δραστηριότητα που εξαιτίας της εξελιγμένης τεχνολογίας μας φέρνει πιο «κοντά» στο θήραμα το οποίο όμως κι αυτό εξελίσει ποιο γοργά την άμυνά του. Ο κυνηγός του «παρελθόντος» που γέμιζε το σπίτι του με θηράματα «γέρασε» και όσοι ορισμένοι τον νοσταλγούν δεν τον ξαναγυρίζουν πίσω. Πρέπει πάντα στα παιδιά να λέμε την αλήθεια γιατί είναι ικανά να καταλάβουν να γνωρίζουν και να αντιληφθούν πολύ πιο εύκολα το ψέμα από την αλήθεια.
 
Η μόνη ενημέρωση που έχουν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου σε θέματα που έχουν σχέση με το κυνήγι, επαφίεται στις προσωπικές απόψεις του κάθε Εκπαιδευτικού. Γνωρίζουμε πόσο εύκολα μπορεί να επηρεάσει ο Δάσκαλος τον μαθητή. Ανάλογα λοιπόν τη γνώμη και το τι πιστεύει ο κάθε Εκπαιδευτικός για το κυνήγι περνάει και στον μαθητή τα ανάλογα μηνύματα. Άλλες φορές είναι θετικά και πολλές φορές είναι αρνητικά και αντικυνηγετικά.
 
Εδώ λοιπόν στη περίπτωση αυτή μέσα στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης, της βιοποικιλότητας, της οικολογικής ευαισθησίας που μας διακατέχει όλους μας και περισσότερο εμάς τους κυνηγούς σε ό,τι έχει σχέση με το περιβάλλον, γιατί είμαστε οι άμεσοι χρήστες αυτού, πρέπει να παρέμβει η πολιτεία και να φροντίσει να συμπεριλάβει στη διδακτέα ύλη, όλες τις ακριβείς και αμερόληπτες πληροφορίες για το κυνήγι και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει ο κυνηγός στη φύση.
 
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι νέοι πρέπει να «διαπαιδαγωγηθούν» σωστά, σε θέματα που αφορούν το κυνήγι, στα πρώτα τους χρόνια απόκτησης της μάθησης. Πιστεύουμε ότι θα έπιανε τόπο και θα αποτελούσε ουσιαστικό μέτρο υποδομής για την εξέλιξη των νέων.
 
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι για τη συγγραφή των κατάλληλων εγχειριδίων, βιβλίων συγγραμμάτων, και  θεμάτων που σχετίζονται άρρηκτα με τη κυνηγετική δραστηριότητα ευτυχώς υπάρχουν πληθώρα επιστημόνων και συγγραφέων (πιστεύω ότι όλοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα και την ευγενή καλοσύνη, φυσικά πάντοτε με το αζημίωτο), να προσφέρουν ένα μικρό λιθαράκι σε θέματα παιδείας.
 
Δεν αρκούν όμως μόνο αυτά. Πρέπει τα παιδιά από μικρά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κυνηγετικές ή μεμονομένα και φυσικά κάτω από την κηδεμονία των γονιών τους ή δικών τους ανθρώπους ή με το Σχολείο τους, όπως απελευθερώσεις θηραμάτων, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός βιοτόπων κ.λ.π..
 
Εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να ενημερώσω σαν παράδειγμα προς μίμηση ότι ο Σύλλογός μου τον κλωβό εξοικείωσης και απελευθέρωσης πτερωτών θηραμάτων που έχει, όπως και το εκτροφείο λαγού που θα κατασκευάσει πολύ σύντομα τα ένταξε σε επισκέψεις μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε προγράμματα περιβαλλοντικών επισκέψεων του Νομού μας για το σχ. έτος 2010-2011.Έτσι ώστε τα παιδιά, σε επίπεδο σχολικών μονάδων, να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας που βρίσκονται και δόθηκαν από το Δ. Δ. Ροδωνιάς, να παρακολουθούν από κοντά και να συμμετέχουν πολλές φορές στην εκτροφή και απελευθερώσεις αυτών.
 
Ύστερα από τέτοιες ενέργειες οι νέοι αποκτούν πιο εύκολα κυνηγετική-περιβαλλοντική παιδεία γιατί βιώνουν πιο έντονα και πιο άμεσα το περιβαλλοντικό έργο των κυνηγετικών οργανώσεων. Τονίζω δε ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο μια Σχολική Μονάδα να επισκεφτεί έναν κλωβό εξοικείωσης ή ένα εκτροφείο θηραμάτων. Οι γνώσεις και οι ωφέλειες που θα αποκομίσουν οι μικροί μαθητές είναι πέρα από κάθε προσδοκία.
 
Βέβαια για να υλοποιηθούν πολλά από αυτά χρειάζεται και λίγο η συμβολή από τη κινητήρια δύναμη που λέγεται χρήμα. Δεν ξέρουμε αν το κεφάλαιο θήρας προορίζεται για να χρηματοδοτεί τέτοιες ενέργειες. Το τι θα γίνει μας είναι άγνωστο. Εμείς ας προσπαθήσουμε και ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει κι΄από τη δική μας πλευρά.
 
Όσο αναφορά την κυνηγετική παιδεία που πρέπει να διέπει όλους εμάς, τους ενήλικους φυσικά, χρειάζεται να αναφέρουμε πολύ περισσότερα από τα παραπάνω και πρέπει να τα γράψουμε σε κάποιο άλλο άρθρο.
 
Δυστυχώς ή ευτυχώς οι εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Δεν πρέπει να μείνουμε στάσιμοι επειδή κάποιοι έτσι το θέλουν. Το συμφέρον μας είναι ο ενημερωμένος και καταρτισμένος νέος και αυριανός πολίτης. Ο αυριανός ενημερωμένος και καταρτισμένος κυνηγός.
 

παιδεία
Πηγή: 
kslamias.gr