Καινοτομία εναντίον των τροχαίων με άγρια ζώα

Καινοτομία εναντίον των τροχαίων με άγρια ζώα

Το φαινόμενο της σύγκρουσης οχημάτων με άγρια ζώα δεν είναι άγνωστο στη χώρα μας, για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία με το όνομα Life Safe Crossing. 

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση του έργου με τον ελληνικό τίτλο «Αποτροπή Συγκρούσεων Οχημάτων-Ζώων. Επίδειξη Καλών Πρακτικών για είδη προτεραιότητας της ΝΕ Ευρώπης» έγινε λόγος για τη μείωση της οδικής θνησιμότητας απειλούμενων ειδών και της κατάτμησης των ενδιαιτημάτων τους σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: μαρσικανική καφέ αρκούδα (Ursus arctos marsicanus) και λύκος (Canis lupus) στην Ιταλία, ιβηρικός λύγκας (Lynx pardinus) στην Ισπανία, καθώς και καφέ αρκούδα (Ursus arctos) στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Δράσεις θα υλοποιηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Καστοριάς και πιο συγκεκριμένα την εξέλιξη των εργασιών για την προετοιμασία της εγκατάστασης ενός καινοτόμου συστήματος αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων-ζώων (ΣΟΖ). Το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί στην Ιταλία μέσω του έργου LIFE STRADE και είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Οι ακόλουθες δράσεις αναμένεται να λάβουν χώρα στο πλαίσιο του έργου: η χρήση συστήματος καταγραφής κυκλοφοριακού φόρτου των οδών που γειτνιάζουν με τα οικοσυστήματα της καφέ αρκούδας, η ταυτοποίηση και τυπολογία 149 τεχνικών υποδομών στον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού A29 «Σιάτιστα – Καστοριά» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Άγρια Ζωή για την ασφαλή διάσχιση υπόγεια της οδού όπως κοιλαδογέφυρες, γέφυρες, οχετοί όμβριων υδάτων κα. Μετά από την κατάλληλη παρακολούθηση θα εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης αυτών των περασμάτων (φυτεύσεις, καθαρισμός, απομάκρυνση της βλάστησης κα) ώστε να διευκολυνθεί η χρήση τους από την καφέ αρκούδα, καθώς και άλλα είδη.

Παράλληλα, αναμένεται να γίνει παρακολούθηση μέσω ειδικών καμερών 45 περασμάτων άγριας πανίδας και αξιολόγησή τους, μαζί με χρήση καινοτόμων εφαρμογών της Νευροεπιστήμης για την μελέτη αντίδρασης των οδηγών σε οπτικά μηνύματα/εικόνες/χρώματα ώστε να επιλεγούν εκείνες οι προειδοποιητικές πινακίδες που θα έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Το LIFE SAFE CROSSING έχει συνολικό προϋπολογισμού 4.222.170 € και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός κόστους των δράσεων του έργου στην Ελλάδα είναι 961.485 € και στην κάλυψη της συγχρηματοδότησης από Ελληνικής πλευράς, εκτός από ιδίους πόρους των εταίρων συμβάλλει και το Πράσινο Ταμείο. Περισσότερα για το έργο LIFE SAFE CROSSING, μπορεί να μάθει κανείς από την ιστοσελίδα life.safe-crossing.eu. 

Τροχαία
Life Safe Crossing
Πηγή: 
Δελτίο Τύπου