Ίδρυση Όμιλου Γαλλικού Μπράκ Ελλάδος

Ίδρυση Όμιλου Γαλλικού Μπράκ Ελλάδος

Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021  o Κυνηγετικός Σύλλογος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης είχε την τιμή να φιλοξενήσει τις εργασίες του άρτι ιδρυθέντα Ομίλου Γαλλικού Μπράκ Ελλάδος (ΟΓΜΕ).

Η παρουσία του προέδρου του Ιταλικού ομίλου Γαλλικού Μπρακ, Marco Ragatzu έδωσε εκτός από λαμπρότητα, πληροφορίες και χρήσιμες γνώσεις για τη φυλή του Γαλλικού Μπρακ. Με την ευκαιρία αυτή, ο Κ/Σ Αμπελοκήπων τονίζει ότι: θέτει στη διάθεση όλων των κυνολογικών, κυνοφιλικών ομίλων, τις εγκαταστάσεις του συλλόγου για τυχόν εκδηλώσεις τους.

Ο ΚΣ Αμπελοκήπων παροτρύνει και μάλιστα αν χρειαστεί, θα συνδράμει με κάθε τρόπο εκδηλώσεις ελληνικών φυλών όπως αυτής του Ελληνικού Ιχνηλάτη.

ΚΣ Αμπελοκήπων
Πηγή: 
Δελτίο Τύπου
Φυλή: