Χρήσιμες γνώσεις για τα φυσίγγια

Χρήσιμες γνώσεις για τα φυσίγγια

Πολλά είναι αυτά που μπορεί να γράψει κανείς για την ορθή επιλογή φυσιγγιών, καθώς αποτελούν ένα από τα πλέον σημαντικά κομμάτια της κυνηγετικής εμπειρίας.

Μία από τις βασικές που μπορεί να έχει κανείς είναι το εάν υπάρχει διάκριση μεταξύ χειμερινών και καλοκαιρινών φυσιγγιών. Στην πραγματικότητα τα φυσίγγια που είναι κατασκευασμένα από πρώτης κατηγορίας υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλο το χρόνο διότι επηρεάζονται πολύ λίγο από τις μεταβολές του καιρού. Από διάφορες μετρήσεις προκύπτει ότι για διαφορές θερμοκρασίας περίπου 15-20 βαθμών (δηλ. από τους 30°C στους 15-10°C) δεν επηρεάζεται ουσιαστικά η απόδοση του φυσιγγίου. Ωστόσο οι θερμοκρασίες γύρω από το 0°C, είναι σε θέση να επηρεάσουν ως ένα βαθμό τα βαλλιστικά χαρακτηριστικά του φυσιγγίου, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να τα καθιστούν μη αποδοτικά.

Υπολογίζεται ότι ένα φυσίγγι θα απολέσει (ανάλογα με τον τύπο της πυρίτιδας) το 3-15% των πιέσεών του και 0,5-3% των ταχυτήτων του από τους +30°C στους 0°C. Πρόκειται για διαφορές που ίσως γίνουν αισθητές στις πολύ οριακές βολές. Με δεδομένο ότι μέσα σε μία μέρα δεν υπάρχει δραματική αλλαγή των ατμοσφαιρικών συνθηκών είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει ουσιαστικά η απόδοση του φυσιγγίου εντός λίγων ωρών, πχ νωρίς το πρωί με νωρίς το μεσημέρι.

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ορισμένοι μεταβλητοί παράγοντες όπως η αλλαγή του φυσικού φωτισμού, τα αντανακλαστικά και η κόπωση του σκοπευτή, μπορούν να επηρεάσουν την σκόπευση. Η ανάκρουση του φυσιγγίου δεν είναι σε καμία περίπτωση ποιοτικό χαρακτηριστικό. Αυτό που πραγματικά έχει μεγάλη σημασία είναι ο συνδυασμός σωστής ταχύτητας και πιέσεων ο οποίος επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό υλικών. Η εμπειρία και η γνώση του κατασκευαστή σε συνδυασμό με τα κατάλληλα όργανα βαλλιστικού ελέγχου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατασκευή ενός σωστού φυσιγγίου.

Η ένδειξη max 1050 Bar

Η ένδειξη max 1050 Bar, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε φυσίγγι του οποίου ο μέσος όρος πίεσης υπερβαίνει τα 740 bar. Πρόκειται για μια ένδειξη ασφαλείας του C.I.P. η οποία εννοεί ότι το φυσίγγι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1050 Bar, με σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη ότι πρέπει να διαθέτει όπλο που είναι δοκιμασμένο στα 1320 Bar. Αυτή η κατηγορία φυσιγγίων ονομάζεται "Υψηλής απόδοσης" (High performance).

Περι θηραμάτων και βολών

Μία άλλη παράμετρος επιλογής φυσιγγιών είναι το θήραμα που θέλουμε να κυνηγήσουμε. Συνήθως, κάθε θήραμα μπορεί να κυνηγηθεί με τουλάχιστον 2-3 διαφορετικές εναλλακτικές ως προς την διάμετρο των σκαγιών, σπανιότερα δε και παραπάνω. Τα ψιλά σκάγια «ανοίγουν» πιο νωρίς αλλά χάνουν πιο γρήγορά την κινητική ενέργειά τους όσο μεγαλώνει η απόσταση. Συνεπώς, κυνηγώντας σε κοντινές αποστάσεις έχετε πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας ψιλότερα σκάγια, ενώ στις μεγαλύτερες αποστάσεις έχετε πλεονέκτημα με τα μεγαλύτερα. Η ιδανική απόσταση βολής είναι αυτή όπου το θήραμα μπορεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον δύο ή τρία σκάγια. Οι κατασκευαστές φυσιγγίων δοκιμάζουν την κατανομή των σκαγιών με βολή στα 30-35 μέτρα. Σ’ αυτή την απόσταση το 75% των σκαγιών είναι καλό να συγκεντρώνεται σ’ ένα κύκλο 75 εκατοστών (με τσοκάρισμα 2 άστρα – εξαιρούνται τα φυσίγγια διασποράς).

Ωστόσο στα χονδρά σκάγια οι τουφεκιές μπορούν να έχουν μεγαλύτερο κύκλο από 75 εκ. διότι τα θηράματα λόγω μεγέθους καταλαμβάνουν μεγαλύτερη επιφάνεια. Σε γενικές γραμμές, μέχρι τα 30-35 μέτρα μπορούμε να έχουμε σχεδόν σίγουρο αποτέλεσμα εφόσον φυσικά σκοπεύουμε σωστά. Βολές άνω των 35 μέτρων μπορούν επίσης να είναι αποτελεσματικές, αλλά συγκεντρώνουν μαθηματικά λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Lambro
φυσίγγια
Πηγή: 
lambro.gr