H E.E. για τον έλεγχο οπλοκατοχής

H E.E. για τον έλεγχο οπλοκατοχής

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν αυστηρότερους ελέγχους για τα πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιούν "άσφαιρα πυρά" ώστε να μην μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα με πραγματικά πυρά, σύμφωνα με τις τροπολογίες που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς την Τετάρτη 13 Ιουλίου, σε σχέδιο Έκθεσης για την τροποποίηση της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την οπλοκατοχή.

Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν από τους ευρωβουλευτές εξασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο το οποίο έχει μετατραπεί ώστε να χρησιμοποιεί άσφαιρα πυρά εξακολουθεί να υπόκειται στους κανόνες ελέγχου οπλοκατοχής της ΕΕ. Αυτό κλείνει το νομικό κενό που έγινε εμφανές στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων του περασμένου έτους στο Παρίσι. Η οδηγία της ΕΕ για τα πυροβόλα όπλα, που υιοθετήθηκε το 1991 και τροποποιήθηκε το 2008, καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ιδιώτες μπορούν νομίμως να αποκτήσουν και να κατέχουν όπλα ή να τα μεταφέρουν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

"Η προτεινόμενη από την Επιτροπή αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας έχει προκαλέσει ανησυχίες περί ανεπαρκούς περιεχομένου και πιθανές άνευ προθέσεως συνέπειες για τους νομοταγείς πολίτες. Έχει εγείρει σημαντικές δημόσιες ανησυχίες τις οποίες οι τροπολογίες της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς επιχειρούν να αντιμετωπίσουν. Έχει γίνει πολλή εργασία από το Κοινοβούλιο. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι πολίτες, να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να συνεχίσουν τα σπορ τους, τις στρατιωτικές αναπαραστάσεις και το παραδοσιακό κυνήγι", δήλωσε η πρόεδρος και Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Εισηγήτρια της Έκθεσης Vicky Ford.

Έλεγχοι σε όπλα με άσφαιρα

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν αυστηρότερους ελέγχους για τα όπλα κρότου με άσφαιρα πυρά υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Κάθε όπλο που έχει μετατραπεί για χρήση άσφαιρων πυρών εξακολουθεί να καλύπτεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούν, σύμφωνα με τις τροπολογίες της Επιτροπής. Η μετατροπή αυτών των πυροβόλων όπλων θεωρείται σοβαρό ζήτημα σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ και υπάρχουν πολλές τεκμηριωμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του Κοινοβουλίου. Υπήρχε ένα νομικό κενό στην αντιμετώπιση αυτών των όπλων, το οποίο οι ευρωβουλευτές θέλουν να κλείσουν σε αυτή την αναθεώρηση.

Μη αναστρέψιμη απενεργοποίηση

Τον περασμένο Νοέμβριο υιοθετήθηκαν Ευρωπαϊκά πρότυπα που εξασφαλίζουν ότι η απενεργοποίηση όλων των πυροβόλων όπλων είναι μη αναστρέψιμη, αλλά υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή τους. Αυτά έχουν διευκρινιστεί στο κείμενο της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ.

Αντιμετώπιση ανησυχιών νομοταγών πολιτών

Η πρόταση της Επιτροπής θα προσέθετε πολλά πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιούνται νόμιμα από κυνηγούς και αθλητές σκοποβολής στον κατάλογο των πυροβόλων όπλων "Κατηγορίας Α" των οποίων η χρήση απαγορεύεται για τους πολίτες. Το κείμενο της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς περιορίζει την Κατηγορία Α σε πυροβόλα όπλα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα ικανά να βάλουν περισσότερες από 21 βολές χωρίς να ξαναγεμίσουν, εφόσον ο γεμιστήρας που έχει ικανότητα που ξεπερνά τις 20 βολές είναι μέρος του όπλου ή έχει προστεθεί σε αυτό, καθώς επίσης κάποια αναδιπλούμενα ή με διόπτρες πυροβόλα όπλα.

"Οι αθλητές σκοποβολής ανησύχησαν από το προσχέδιο της Επιτροπής, για αυτό το κείμενο του ΕΚ προτείνει τα κράτη μέλη να μπορούν να δίνουν εξαιρέσεις για αθλητές σκοποβολής που είναι μέλη αναγνωρισμένων ομίλων σκοποβολής με συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις’’ εξήγησε η κ. Ford. Πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιούνται για εξολόθρευση παρασίτων, όπως τα τουφέκια διαμέτρου 22, δεν επηρεάζονται (αυτά κατατάσσονται στην "Κατηγορία Β", όπλα που χρειάζονται έγκριση. Οι τροπολογίες των ευρωβουλευτών δίνουν εξαιρέσεις σε εφέδρους, μουσεία και συλλέκτες, υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Εθνικά συστήματα παρακολούθησης, ιχνηλασιμότητα και ανταλλαγή πληροφοριών Συστήματα παρακολούθησης που θα συσταθούν στα κράτη μέλη για την έκδοση ή ανανέωση αδειών, καθώς και νέες διατάξεις σχετικά με διαδικτυακές/εξ αποστάσεως πωλήσεις υιοθετήθηκαν επίσης από τους ευρωβουλευτές.

Τα πιστοποιητικά οπλοκατοχής διάρκειας μέχρι και πέντε έτη δεν θα επηρεάσουν τις χώρες που έχουν έναν συνεχές σύστημα παρακολούθησης, αναφέρεται στο κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση όπλων θα πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται για απεριόριστο χρονικό διάστημα και να είναι διαθέσιμες σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν επίσης κανόνες για την πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών.

Επόμενα βήματα

Το νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε στην επιτροπή με 27 ψήφους υπέρ έναντι 10 κατά και με 1 αποχή. Η εντολή στους ευρωβουλευτές για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ θα ψηφιστεί μετά την καλοκαιρινή διακοπή του ΕΚ. Διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου υπό την κα Ford θα ξεκινήσουν τότε τις συζητήσεις με τη Σλοβακική Προεδρία του Συμβουλίου.

 

Όπλα
Οπλοκατοχή
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έλεγχος οπλοκατοχής
Πηγή: 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο